administratorius

Prienų švietimo centro kompiuterininkas / puslapio administratorius.

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

2019–ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais. Svarbu ugdyti moksleivių meilę ir pagarbą gimtąjam kraštui, socialinį sąmoningumą. Tad sumaniau konkursą, kuriuo siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį ir meninę saviraišką.

3-4 ir 9-10 klasių mokiniai turėjo sukurti eiles repo stiliaus dainai apie gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. Dainos muzika turėjo būti sukurta pačių dalyvių, naudojant bet kokius muzikos instrumentus ar savo kūną.

Konkursas vyko on-line. Dalyvaujančių buvo nemažai, tačiau komisija atrinko 13 repo dainų, kurios atitiko reikalavimus. Džiaugiamės, kad į finalą pateko mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių: Žemaičių Naumiesčio, Visagino, Biržų, Kauno miesto ir Kauno r. Prienų r. Stakliškių mstl., Klaipėdos ir Vilniaus.

Komisijoje dirbo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pavaduotoja K. Belenavičienė, Julius Podlipajevas ( Lietuvos reperis, žinomas Omertos vardu), Mark Potter- anglakalbis, D. Damijonaitytė (Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė) ir konkurso sumanytoja, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja.

Tekstuose buvo minimos Lietuvos upės, miestai, paminklai, festivaliai, bažnyčios, miesteliai,  karalius Mindaugas, įžymūs mūšiai ir t.t.

Grand prix (100 Eur  R. Markovskajos piniginį prizą) laimėjo Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Juos paruošė Jolanta Antanavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Papildomą 50 Eur Mark Potter prizą laimėjo Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasės mokinė. Ją paruošė Ligita Štrėmienė, anglų k. vyresnioji mokytoja.

Nugalėtojams išsiųsti Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus diplomai, dalyviams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos.

Rita Markovskaja, Prienų „Revuonos“ anglų kalbos mokytoja metodininkė, konkurso organizatorė

0

Anglų kalbos ir meninės raiškos konkursas – „Create a rap about your native place“

Konkurso lauretai:

9–10 klasės

1 vieta –Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Grand Prix – 100 Eurų

2 vieta – Žygimantas Sivilevičius, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, Ia klasė

3 vieta – Evelina Vasiliauskaitė, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, 10 klasė

3–4 klasės

1 vieta – Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasė, papildomas 50 Eurų prizas

2 vieta – Abromaitytė Margarita, Burneikis Ugnius, Tadas Dapkus, Dereškaitė Ieva, Drungytė Sofija , Gruzdžius Jokūbas, Jakubčionis Kristupas, Juodžbalytė Meda, Jurevičius Tautvydas, Kalėda Jokūbas, Lapinskas Dominykas, Lisauskaitė Miglė, Nakutis Mindaugas, Megelinskaitė Elija, Nausėda Joris, Perevičiūtė Gabija, Puronas Ignas, Puronas Kostas, Railaitė Rugilė, Raulynaitytė Aistė, Stankevičiūtė Gabija, Stasytytė Fausta, Šidlauskas Dominykas, Vinkauskaitė Taira, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis ,,Gilė”, 4c klasė 

3 vieta– Vaiva Miliauskaitė, KTU licėjus, 3b klasė

0

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą.

Darbo pobūdis

        Įvertinti mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; padėti asmenims spręsti įvairias psichologines problemas; teikti pagalbą mokiniams bei nesimokantiems mokykloje asmenims iki 21 metų; teikti psichologo konsultacijas mokytojams ar kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems mokykloje; vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Reikalavimai:

turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį ar jam prilygintą profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);

turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, teikiant psichologinę pagalbą;

išmanyti ir mokėti taikyti intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III Lt metodiką bei vaiko raidos vertinimo DISC metodiką;

išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;

mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point, Outlook);

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje.

   Siūlomas atlyginimas

            940 Eur (bruto). Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu.

            Darbo krūvis – 0,75 etato.

0

Kviečiame į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai

Esamus ir buvusius mokytojus, mokyklų vadovus ir kitus švietimo bendruomenės narius maloniai kviečiame atvykti į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai.

Jūsų laukiame spalio 2 d. 14.15 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Šventės programa

14.15–14.40 val.  Pašnekesiai prie kavos puodelio.

14.40–15.00 val.  Sveikinimai.   

15.00–16.00 val.  Koncertas: Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė.

16.00–16.15 val.  Pertrauka.

16.15–17.00 val. Metų mokytojo apdovanojimas, padėkos mokytojams.   

Švietimo skyrius

1+

Kurkime eTwinning bendruomenę rajone

Kurkime eTwinning bendruomenę rajone

Gegužės 9 dieną chemijos pamoka Jiezno gimnazijos III g klasės mokiniams buvo „kitokia“. Internetinėje erdvėje kartu su Utenos Dauniškio gimnazijos III g klasės fizikais jie ne tik mokėsi apie energijos virsmus savo organizme, bet prie vaišių stalo atšventė  eTwinning gimtadienį  ir taip pabaigė projekto „GM – Go – Lab“ veiklas. Šio projekto tikslas –  savarankiškai mokytis gamtos mokslų    virtualioje „Go- Lab“ aplinkoje (mokinių komandos virtualioje erdvėje kūrė pamokas savo projekto draugams), įgyti viešo kalbėjimo, komandinio darbo, IT panaudojimo kompetencijų. Šios pamokos mokiniams labai patiko. Įvertindami projektą, jie jas pavadino „ateities pamokomis“.  eTwinning programa puiki tuo, kad mokiniams ir mokytojams suteikiama  galimybė visada būti  priekyje, gebant pasidalinti lyderystę, nebijant įgyvendinti pokyčius, gyventi, dirbti ir mokytis inovatyviai.

Jiezno gimnazijos mokytojų komanda  penkti metai dalyvauja eTwinning programos veiklose, o šie metai buvo ypač „derlingi“. Du projektai buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais. Europos kokybės ženklelis projektui „Be happy. Be healthy“ buvo tarsi antrasis sėkmės rodiklis, parodantis, kad projektas pasiekė tam tikrą europinį lygį.

2018 – 2019 metais  gimnazija nominuojama „ Programos eTwinning mokykla“. Pirmą kartą šis ženklelis buvo suteiktas 1212 Europos mokykloms iš 198287 vykdančių projektus. Apdovanotos mokyklos – tai pirmosios pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninėse ir el. saugumo veiklose, inovatyvių ir kūrybingų metodų taikyme, personalo profesinio tobulėjimo srityje ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant skatinime.

Kai iškilmingo renginio metu gavome šį ženklelį, mums buvo pasakyta, kad esame pavyzdžiai, kurie turi įkvėpti  kitas mokyklas ir padėti  joms siekti to lygio, kurį patys esame pasiekę. Savo veikla  prisidedame  prie pažado keisti švietimo tikslų įgyvendinimą, kad mūsų  ugdomas jaunimas taptų geresniais žmonėmis, pažangesniais  mokiniais ir aktyvesniais piliečiais. Todėl kviečiame  rajono eTwining bendruomenę kitais mokslo metais apsijungti bendrai veiklai: organizuoti atviras pamokas, informacinius renginius ir švęsti  „eTwinning“ dieną kartu.

Joalita Jurkevičienė ir Jolita Stačiokaitė

Jiezno gimnazija

1+