Edukacinė išvyka į Paežerių dvarą ir Jono Basanavičiaus gimtinę

Birželio 17 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba  organizavo edukacinę išvyką į Jono Basanavičiaus gimtinę ir Paežerių dvarą (Vilkaviškio r.). Išvykoje dalyvavo pedagogai, pateikę metodinius darbus parodai „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės istorija“, parodos darbų vertinimo komisijos nariai bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos Patarėjų tarybos nariai.

Pirmiausiai išvykos dalyviai aplankė Paežerių dvarą, kuriame susipažino su dvaro istorija, apžiūrėjo fasadą bei interjerą, pasivaikščiojo po parką. Dvaro oficinoje dalyvavo edukaciniame užsiėmime, kur patys gamino sviestą, o vėliau jį  ragavo.

Toliau kelionės maršrutas vedė į vilkaviškiečių Kęstučio ir Gritos Vitkauskų Alpakų ūkį. Šeimininkai supažindino su savo augintiniais, aprodė ūkį, pristatė alpakų vilnos gaminius.

Vykstant į Jono Basanavičiaus gimtinę, esančią Ožkabalių kaime, išvykos dalyviai trumpam stabtelėjo prie  UAB „Art Glacio“ įmonės ledų parduotuvėlės atsigaivinti įmantraus skonio ledais.  

Atvykę į Jono Basanavičiaus gimtinę,  apžiūrėjo sodybą su tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, juose eksponuojamus to meto baldus, interjero detales, tekstilės gaminius. Pasivaikščiojo po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną (jis pradėtas sodinti 1988 m.), dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta“, kuriame buvo supažindinti su XIX – XX a. sandūros valstiečių maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru, ragavo razavų blynų su įvairiais dažiniais.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
0

Jiezno gimnazijoje vyko meninio skaitymo šventė ,,Kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 14 dieną Jiezno gimnazijoje vyko Prienų rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ dvasine bei religine tematika, kurią organizavo tikybos vyr. mokytoja Irena Skulščienė. Šventėje dalyvavo 29 mokiniai iš Išlaužo, Šilavoto pagrindinių mokyklų,  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Jiezno, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų. Mokiniai skaitė pasirinktus dvasinės bei religinės tematikos kūrinius ar jų ištraukas. Šventės dalyviams koncertavo Jiezno vaikų muzikos mokyklos vokalinis ansamblis, vadovės Sonata Bukevičienė ir Laimutė Benokraitienė. Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos ir Jiezno gimnazijos atminimo dovanėlės. Mokytojams, rengusiems mokinius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos.

0

Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais

2019 m. gegužės 3 d. AB „Biznio mašinų kompanija” projektų vadovas Tomas Čerba ikimokyklinio ugdymo pedagogams pristatė  naujausias IT priemones, skirtas ugdymo įstaigoms: edukacinius robotukus-bitutes, interaktyviąsias grindis bei lėkštes. Pedagogai susipažino su interaktyvių lentų, robotų, lėkščių galimybėmis bei jų taikymu ugdymo procese. Taip pat turėjo galimybę patys visas priemones išbandyti praktiškai. Renginio metu buvo organizuotas komandinis žaidimas. Jo metu pedagogai pasisėmė idėjų, kaip galima pritaikyti inovatyvias priemones ugdymo procese.

0

Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas

2019 m. gegužės 2 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas? Į šį seminarą susirinko pradinių klasių mokytojai, kurie domisi integruotu ugdymu. Seminarą vedė vadovėlio „Vaivorykštė“ bendraautorė Rita Mikelionytė. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Aptarė integruotų temų apibendrinamuosius projektus, konkrečias projektinės veiklos idėjas.

Dalis seminaro laiko buvo skirta aptarti informatinio mąstymo ugdymą integruotose veiklose. UAB “Baltic Orbis” informacinių-edukacinių technologijų ir inžinerinių paslaugų įmonės atstovas Rimantas Burnickis pristatė EGO Education priemones ir metodiką. Mokytojai buvo supažindinti, kaip formalųjį ugdymą gali praplėsti patraukliausiais pasaulyje švietimo įrankiais, kuriuos sukūrė LEGO Education.

1+

Kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“

Balandžio 25 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko knygelių parodos aptarimas „Mano pirmoji knygelė“, kuriame dalyvavo Prienų rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė padėkojo mokytojoms už  bendradarbiavimą ir už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Mano pirmoji knygelė” bei įteikė padėkas.

Po vaikų knygelių parodos aptarimo pedagogės dar nesiskirstė. Dalijosi patirtimi apie ugdymo organizavimą netradicinėse aplinkose bei įgytas žinias lankytuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Nutarė ir kitais mokslo metais  tęsti šią gražią tradiciją – organizuoti kūrybinių darbų parodą „Mano pirmoji knygelė“.

1+

Respublikinėje technologijų olimpiadoje užimta I vieta

Balandžio 5 dieną Zarasų profesinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mano laiškas rytojui“ trečiasis etapas, kuriame dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 8a klasės mokinė Meda Kučinskaitė,  Jiezno gimnazijos 10 klasės mokinė Justina Lukoševičiūtė,  Prienų „Žiburio“ gimnazijos III klasės mokinė Emilija Kustrina. Šios mokinės antrajame technologijų olimpiados etape savo amžiaus grupėse užėmė pirmąsias vietas. Šalies technologijų olimpiados dalyviai turėjo per keturias valandas atlikti praktinę užduotį ir savo darbą pristatyti vertinimo komisijai. Meda Kučinskaitė sukūrė lašo formos rankinę, kurią pavadino „Gyvybė laše“. Mokinė už puikiai atliktą praktinę užduotį olimpiadoje, projektinį namų darbą, menines nuotraukas, projektinio darbo aprašo santrauką, elektroninį namų darbo pristatymą savo amžiaus grupėje užėmė pirmąją vietą ir buvo apdovanota pirmosios vietos medaliu.  Medą Kučinskaitę olimpiadai ruošė technologijų vyr. mokytoja Reda Zuikienė.

0

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė išvyka

Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai vyko į Alytų. Ten susipažino su Dailiųjų amatų mokykla, jos veikla. Dėstytoja Ramunė pristatė edukacines erdves tapybos, keramikos, pynimo, juvelyrikos, siuvimo. Susipažinę su mokykla ir teikiamomis paslaugomis, mokytojai planuoja atvykti su savo ugdytiniais.

Patys mokytojai pasirinko edukaciją „Tapyba ant šilko“. Praleistos valandos greitai prabėgo. Apsilankę mokyklos dirbinių krautuvėlėje, su lauktuvėmis ir gera nuotaika grįžo namo.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Stanaitienė

1+

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 17 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Noreikienė perskaitė praeitų mokslo metų veiklos ataskaitą, kuriai buvo pritarta vienbalsiai.  Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė mokytojams pristatė 2017–2018 m. m. diagnostinių testų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, pasidžiaugė jais, kadangi Prienų rajono mokyklų pradinių klasių mokinių rezultatai yra pakankamai geri.  Paragino mokytojus nebijoti bendrai ieškoti sprendimų, kaip pagerinti tuos rezultatus, kurie nedžiugina. Spalio mėnesį Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija rengė metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ ir kvietė dalyvauti savivaldybių metodinių būrelių pirmininkus, deleguotus metodinių būrelių narius. Pradinio ugdymo aktualijų metodinėje dienoje dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė. Pavaduotoja mokytojams papasakojo, kokios pradinio ugdymo aktualijos 2018–2019 mokslo metais. Kalbėjo, kad turime daugiau dėmesio skirti tyrinėjimui pasaulio pažinimo pamokose. Tuo labiau, kad į mokyklas atkeliavo naujos gamtamokslinio ugdymo 1–4 kl. priemonės. Taip pat nurodė svetainę, kurioje yra patalpinta visa gamtamokslinio ugdymo metodinė medžiaga. Metodinėje dienoje buvo pristatyta gabių vaikų atpažinimo metodika. Mokytojai šią metodiką išbandyti patys, ji yra patalpinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje. Po pranešimų metodinio būrelio nariai susiplanavo veiklą naujiems mokslo metams.

0

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 2 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Danutės Ramanauskienės parengtos būrelio 2017–2018 m. m. veiklos ataskaitos, planavo veiklas šiems mokslo metams, aptarė kitus aktualius klausimus.

0

Į pradinukams skirtą moksleivio Kultūros pasą įtraukta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos paslauga

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Eglė Uleckienė. Skaitykite toliau

0

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Ilonos Rasimavičienės parengtą 2017–2018 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, aptarė prioritetus, nusimatė veiklas šiems mokslo metams. Taip pat vyko būrelio pirmininko bei sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu būrelio pirmininke antrai kadencijai perrinkta Prienų „Žiburio” gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Ilona Rasimavičienė, sekretore išrinkta Prienų „Ąžuolo” progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Dalia Dragūnienė.

0

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui vadovaus nauja pirmininkė

Rugsėjo 21 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Loreta Radzevičienė perskaitė 2017–2018 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, padėkojo pedagogams už aktyvią metodinę veiklą ir informavo, kad pagal metodinės veiklos nuostatus jos pirmininkavimo kadencijos laikas baigėsi, todėl turi būti renkamas naujas pirmininkas. Metodinio būrelio pasitarime dalyvavusi Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė padėkojo pirmininkei už nuoširdų darbą vadovaujant priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui ir įteikė padėką. Toliau vyko naujo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu nauja pirmininke išrinkta Balbieriškio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Danguolė Stanaitienė, sekretore perrinkta Išlaužo pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ingrida Kisielienė. Po sėkmingų rinkimų vyko būrelio veiklos planavimas 2018-2019 mokslo metams.

0

Technologijų mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę

Rugsėjo 18 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolės Damijonaitytės parengtą būrelio 2017–2018 m. m. veiklos ataskaitą, pasidžiaugė puikiais mokinių rezultatais. Toliau vyko naujo metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Pirmininke pasisiūlė būti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė, mokytojos kandidatūrai į pirmininkes buvo pritarta vienbalsiai. Sekretore bendru sutarimu buvo išrinkta Išlaužo pagrindinės mokyklos technologijų vyr. mokytoja Audronė Ramoškienė. Po to mokytojai diskutavo apie numatomą veiklą 2018–2019 m. m., aptarė kitus visiems aktualius klausimus. Vėliau Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė mokytojus pakvietė į naujai įrengtą siuvimo kabinetą, kur skaitė pranešimą „Etnokultūra šiuolaikiniame kontekste. Rūbų modeliavimas“. Mokytojai ne tik susipažino, kaip etnokultūrinius elementus galima pritaikyti rūbų modeliavime, bet ir turėjo unikalią galimybę iš arčiau pamatyti 8 klasės mokinio Danieliaus Aldakausko sukurtas dvi kolekcijas, išklausyti paties mokinio pasakojimų apie kolekcijų kūrimo subtilybes. Mokinys už kolekciją „Netoli nuėjom“ XV avangardinės mados konkurse-festivalyje „Avangardas 2018″ buvo apdovanotas diplomu bei pelnė nominacijas „Muzikaliausia kolekcija“ ir „Tautiškiausia kolekcija“. Respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata – 2018“ Danielius pristatė kolekciją „Lino žiedai“ ir laimėjo II vietą. Parengti šias kolekcijas mokiniui padėjo technologijų mokytojos Rasa Uleckienė ir Vilma Glaveckienė.

0