Author : Danguolė Damijonaitytė

Home > View all posts by Danguolė Damijonaitytė

Įtraukiai Camino Lituano keliu

Įtraukusis ugdymas – visavertis kiekvieno mokinio dalyvavimas ugdymo procese. Camino Lituano kelias puikiai tinka įprasminti įtrauktį, nes šis kelias atviras visiems bei jungiantis žmones bendram tikslui. 2022 m. birželio 2 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba pakvietė mokyklų komandas dalyvauti žygyje Camino Lituano kelio atkarpa Žvėrinčiaus taku nuo Birštono iki Prienų estrados prie Nemuno (apie 6 km.). Džiugu, kad į šį žygį atvyko mokinių ir mokytojų komandos iš Pakuonio, Prienų „Revuonos“, Išlaužo, Šilavoto, Balbieriškio pagrindinių, Jiezno ir Prienų „Žiburio“ gimnazijų. Dalyvių buvo per 200.  Žygis prasidėjo Brštone, pakeliui laukė muzikinės stotelės, kuriose skambėjo jaunųjų Prienų meno mokyklos atlikėjų akordeonų muzika (mok. Laura Vaznienė-Blekaitytė) bei saksofono muzika (atlikėjas Algirdas Seniūnas). Pusiaukelėje Prienų rajono trečiojo amžiaus universiteto atstovai visus žygeivius vaišino braškėmis. Pasivaišinę uogomis su gera nuotaika dalyviai toliau tęsė žygį link Prienų estrados, kur juos pasitiko renginio vedėjas Prienų „Žiburio“ IV klasės mokinys  Danielius Aldakauskas. Prienų estradoje dalyvių taip pat laukė Prienų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos ir  Prienų policijos komisariato palapinės, muilo burbulai bei karšta perlinių kruopų su žirniais košė, kurią išvirė UAB „Laugeda“. Žygio metu dalyvių buvo paprašyta pakeliui paimti po keletą kankorėžių, iš kurių buvo suformuoti Lietuvos valstybės sienos kontūrai – tai buvo simbolinė renginio užduotis, dalyvius jungianti bendram tikslui bei bendrumo jausmui patirti. Renginio pabaigoje Džordanas Aksenavičius visus žygeivius pakvietė bendram šokiui. Į bendrą šokį įsijungė net ir policijos bičiulis Amsis. Tai buvo pirmasis toks organizuotas žygis, bet manome, kad tikrai nevienintelis. Galbūt, tai taps tradicija,  kurios dėka stiprinsime pozityvų požiūrį į kiekvieną ugdytinį, nepriklausomai nuo jo galių ar silpnybių.
rbt

Suk suk ratelį

2022 m. birželio 3 d. Prienų Vasaros estradoje prie Nemuno vyko tradicinė pradinių klasių mokinių šokių šventė „Suk suk ratelį“. Šventę organizavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. Dalyvavo apie 250 mažųjų šokėjų iš 4 rajono mokyklų. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkomis bei saldžiais prizais. Mokytojoms įteiktos šventės rėmėjų gėlės ir graviruoti knygų skirtukai.

Ersamus+ mobilumo vizitas Atėnuose

2022 m. balandžio 11-15 dienomis įvyko antrasis Erasmus+ programos projekto „Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, skaitmeninių kompetencijų ir emocinio intelekto ugdymas“ mobilumas – tobulinimo kursai Atėnuose (Graikijoje). Šiame mobilumo vizite dalyvavo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė ir  metodininkės Danguolė Damijonaitytė, Oksana Radzvilavičienė. Projekto vykdomų mokymų paslaugų teikėjas – DOREA švietimo institutas (Kipras).

Pagrindinis mokymų „ICT for Educators: Empower Your Skill“ tikslas buvo įgyti naujų darbo su pažangiais mokymo metodais ir skaitmeniniais įrankiais kompetencijų. Mokymuose dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos ir Slovėnijos. Kursų vadovas, IKT specialistas Damianos Vavanos, mokymo medžiagą pateikė įdomiai ir lanksčiai. Vyko diskusijos, kaip kūrybiškai panaudoti IKT įrankius suaugusiųjų ugdymo procese. Analizavome nuotolinio mokymo(si) privalumus, trūkumus bei iššūkius. Daug dėmesio buvo skirta praktinėms užduotims. Mokėmės naudotis įvairiomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Išbandėme LearnWorlds internetinių kursų platformą, kuri skirta kurti asmeninius internetinius kursus. Kursų vadovas supažindino su Loom.com, 100mentors.com, jotform.com, Doodle.com, DroidCam, Slack, Geekbot, Discard programomis. Aptarėme įrangos, reikalingos internetiniams kursams organizuoti, technines specifikacijas.

Šio projekto mobilumo vizito metu turėjome ne tik galimybę patobulinti IKT, užsienio kalbos įgūdžius, bet ir pasisemti gerosios praktikos pavyzdžių iš kitos šalies kolegų bei susipažinti su šalimi, kurioje vyko mokymai. Pirmą susitikimo dieną mokymų dalyviams buvo organizuota ekskursija su gidu po Atėnus. Susipažinome su šalies kultūra, tradicijomis, miesto istorija, aplankėme svarbiausius kultūrinius objektus.

Džiaugiamės įgavę naujos patirties bei žinių tarptautiniuose mokymuose. Tikimės įgytą patirtį sėkmingai pritaikyti vykdant neformaliąją suaugusiųjų mokymo veiklą.

Mobilumo dalyvės

Konferencija „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę

Šių metų balandžio 20 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyba pakvietė rajono pedagogus į konferenciją „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę?“ Konferencija sulaukė didelio rajono švietimo bendruomenės susidomėjimo, joje dalyvavo per 170 ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Ši tema aktuali, nes švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turėtų būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais parengė Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų planą. Nors tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos, tačiau kiekvienai ugdymo įstaigai svarbu pasitikrinti, kokiame pasirengimo etape ji yra.

Konferencijos tikslas – apžvelgti dokumentus, reglamentuojančius įtraukiojo ugdymo strategiją, sužinoti bendrojo ugdymo mokyklų teminio išorinio vertinimo rezultatus bei įvertinti pasirengimą įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, aptarti įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes, pasidalinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktika bei patirtimi, siekiant užtikrinti kompleksinę pagalbą mokiniui.

Rajono pedagogai klausėsi pranešimo „Pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui: nacionalinis lygmuo į pagalbą mokyklai“, kurį skaitė Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės Ana Pavilovič-Jančis, Asta Lauciuvienė ir Auksė Vyšniauskienė. Pranešėjos pristatė įtraukiojo ugdymo pamatines nuostatas, įtraukiojo ugdymo principus ir filosofiją, taip pat universalaus dizaino principus, supažindino su pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.

Rudenį vykusio 30-ties mokyklų teminio išorinio vertinimo rezultatus pristatė Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė ir Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus metodininkas dr. Linas Jašinauskas. Pranešėjai akcentavo, kad mokyklų veiklos kokybės teminio išorinio vertinimo duomenys rodo, jog mokyklos vis dar yra rengimosi įgyvendinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymąsi kelyje, joms sunkiau sekasi kokybiškai organizuoti kasdienį įtraukaus ugdymo ir ugdymosi procesą. Mokyklos dažnai deklaruoja įtraukiojo ugdymo kultūrą, nuostatas, tai atsispindi įstaigos planavimo dokumentuose, tačiau dažnai ugdymo ir ugdymosi praktikoje šie procesai įgyvendinami nepakankamai gerai. Pranešėjų pateikta informacija galės būti naudinga visoms šalies mokykloms, ieškant atsakymų į daugelį klausimų, susijusių su įtraukiojo ugdymo procesų įgyvendinimu.

Kokie iššūkiai ir galimybės laukia pedagogų  ruošiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui pristatė vaiko raidos specialistė, logopedė, specialioji pedagogė, Geštalto psichoterapijos praktikė, ankstyvosios intervencijos centro VŠĮ ‚,Gandriukas“ direktorė Lina Liutvinienė. Pranešėja pažymėjo, kad įtraukusis ugdymas – tai ne tik požiūris, mokymas, bet ir kitoks ugdymo organizavimas, kai būtina sieti bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas. Pranešėja pasakojo, kaip reikia taikyti netradicinius darbo būdus ir metodus, kūrybiškai naudoti įvairias mokymo priemones, realiai diferencijuoti ugdymą, skatinti mokymosi motyvaciją, vertinti ir fiksuoti vaikų individualią pažangą bei teikiamos pagalbos veiksmingumą.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla rudenį dalyvavo teminiame išoriniame vertinime. Stiprieji vertinamos srities veiklos aspektai – kryptinga mokyklos veikla, skatinanti kiekvieno mokinio priėmimą, įsitraukimą ir dalyvavimą bei atvira ir prasminga mokyklos tinklaveika, kurianti galimybes tenkinti kiekvieno mokinio poreikius – įvertinti 4 lygiu. Šios mokyklos direktorė Daina Juškauskienė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eglė Domantienė, Ina Paulikaitienė ir Jolita Botyrienė pranešime „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktika. Mokyti reiškia mokytis“, dalijosi savo mokyklos patirtimi. Pranešime akcentuojama, kad, siekiant užtikrinti vaiko gerovę, būtina laikytis interakcinio požiūrio į negalią, ugdyti mokinį, orientuotą ne į akademinius pasiekimus, o į bendrąsias kompetencijas. Pranešėjos pristatė būdus, kaip pritaikyti ir veiksmingai įgyvendinti ugdymo programas, tikslingai panaudoti išteklius, lavinti vaikų socialinius įgūdžius, kurti paramos mokiniui sistemą, bendradarbiauti dalykų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas. Pranešėjos rekomendavo ypatingą dėmesį skirti šeimos įtraukimui į ugdymo procesą bei kurti ugdymo įstaigoje saugią, jaukią ir darnią aplinką. Šis pranešimas ypač vertingas mokykloms planuojant pasirengimo įtraukiajam ugdymui žingsnius ir priemones.

Apibendrindama konferenciją Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė pažymėjo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo noras mokytis bei ugdymosi sėkmė. O įtraukiojo ugdymo sėkmė ir galimybės priklauso nuo mūsų pačių, nuo visos bendruomenės požiūrio, bendro darbo ir susitelkimo.

Konferencijos pabaigoje Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė pakvietė ugdymo įstaigų komandas šių metų birželio 2 d. dalyvauti žygyje, einant CAMINO LITUANO kelio atkarpa Žvėrinčiaus taku nuo Birštono iki Prienų estrados prie Nemuno. Šio žygio tikslas – pozityvaus požiūrio į kiekvieną ugdytinį, nepriklausomai nuo jo galių ar silpnybių, stiprinimas. CAMINO LITUANO kelias puikiai tinka įprasminti įtrauktį, nes šis kelias atviras visiems ir jungiantis žmones bendram tikslui.

 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė                                                           Giedrė Džiaugienė

Įvyko rajoninis 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso etapas

Vasario 4 dieną nuotoliniu būdu įvyko respublikinio 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso rajoninis etapas.  Konkurse dalyvavo 20 mokinių iš 6 rajono mokyklų. Rajoniniame etape I vietą užėmė Prienų „Žiburio“ gimnazijos IId klasės mokinys Ernestas Mažeika (mokytoja Jūratė Grybauskienė), II vieta atiteko Prienų „Žiburio“ gimnazijos IId klasės mokinei Laurynai Jankauskaitei (mokytoja Vilija Gustaitytė), III vietą užėmė Jiezno gimnazijos II g klasės mokinys Evaldas Alšauskas (mokytoja Janina Bartusevičienė). III-iasis respublikinio anglų kalbos konkurso etapas vyks kovo 5 d.

Tyrėjų diena

Sausio 26 dieną Prienų rajono mokyklų 1–4 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame renginyje  „Tyrėjų diena“, kurį organizavo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos Jelena Knašienė ir Vilma Daunienė. Renginyje dalyvavo virš 40 pranešėjų iš šešių rajono mokyklų. Programa prasidėjo Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Žilinskienės sveikinimu ir 4 klasės mokinių ritmingu šokiu. Po sveikinimų renginio vedėjai Paulius Gaigalas (4 kl.) ir Eva Simanaitytė (4 kl.) pakvietė dalyvius pristatyti atliktus tyrimus, eksperimentus ir bandymus.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2 kl. mokinė pristatė tyrimą ,,Dygsta nedygsta“. Išlaužo pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai pristatė du eksperimentus: „Saldainių vaivorykštė“ ir „Kamuoliukas čempionasׅ“, o 1–4 klasių mokiniai net šešis: ,,Lietaus debesėlis“, ,,Kas pripūs balioną?“, ,,Dviaukštis“, ,,Ar bakterijos ir virusai bijo muilo? Kaip taisyklingai plauti rankas“, ,,Varškės gaminimas“. Pakuonio pagrindinės mokyklos 3 kl. mokiniai pasidalijo savo patirtimi, kaip jiems sekėsi atlikti tyrimą  ,,Augalai. Augalų dalys“. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 3a ir 3b klasės mokiniai demonstravo bandymus su gyvomis ir popierinėmis gėlėmis, rodė, kaip pripūsti balioną be lūpų ir atskleidė vandens šilumines savybes. Apie vandens būsenų kitimą demonstravo Jiezno 4 klasės mokinė, o Stakliškių gimnazijos 4 klasės mokiniai pasiūlė pasiklausyti muzikinį kūrinį, atliekamą su taurėmis sklidinomis vandens. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės mokiniai išsamiai paaiškino, kaip violetines sultis paversti į raudonas arba mėlynas, 4a klasės mokiniai atliko bandymą „Kiaušinio plūduriavimas vandenyje“.

Renginio pabaigoje mokytoja Vilma Daunienė mokinius pakvietė refleksijai, buvo paprašyta į pokalbių lauką užrašyti vieną žodį apie šį renginį. Po minutės pokalbių langas prisipildė tokiais žodžiais: patiko, įdomu, smagu, įspūdinga, išradinga, sužavėjo ir kt. Dalyviai išsiskirstė pilni įspūdžių, atradimų ir puikios nuotaikos su mintimis kitais metais vėl susitikti  šiame puikiame renginyje.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas

Sausio 20 d. Prienų rajono savivaldybėje nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas. Olimpiadoje dalyvavo 12 mokinių iš Prienų „Žiburio“, Jiezno ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų.

Olimpiados dalyviai rašė santrauką pagal peržiūrėtą video bei kalbėjo aktualiomis visuomenei temomis. Prizines vietas užėmė „Žiburio“ gimnazijos mokiniai.

Sveikiname Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId kl. mokinę Justę Milušauskaitę, užėmusią I-ąją vietą, mokytoja metodininkė Jūratė Grybauskienė. Supria Didla, užėmė II-ąją vietą, mokytoja metodininkė Vilija Gustaitytė, Nojas Skučas ir Kristijonas Vilkas, užėmė III-iąsias vietas, mokytojas anglų kalbos vyr. mokytojas Artur Hovakimyan.

III etapas vyks vasario 26 dieną, linkime Justei Milušauskaitei sėkmės.