Pradinių klasių mokytojai susiplanavo veiklą 2019–2020 mokslo metams

Spalio 10 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Rasos Noreikienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė kasmetinio metodinio renginio „Kolega kolegai” formatą, tarėsi dėl tradicinių mokinių renginių organizavimo vietų ir datų, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui. Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė mokytojus supažindino su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rengiamu Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektu. Pasitarime dalyvavusi dailės mokytoja Aušra Stankevičienė pakvietė mokytojus dalyvauti tęstiniame 30 akad. val. autoriniame seminare „Dailės terapijos metodų taikymas dailės pamokoje“. Pirmasis seminaras vyks spalio 14 d. 14 val. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patalpose.

0

Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų pasitarimas

Spalio 8 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio nariai išklausė pirmininkės Audronės Ramoškienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, diskutavo apie numatomą veiklą 2019–2020 m. m., aptarė kitus visiems aktualius klausimus.

0

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai susiplanavo veiklas 2019–2020 mokslo metams

Spalio 3 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė aptarė praėjusiais mokslo metais organizuotas veiklas, padėkojo už aktyvią metodinę veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Planavosi veiklas naujiems mokslo metams, aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį bei susipažino su Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų siūlomais pakeitimais.

0

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Danutės Ramanauskienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, nusimatė tikslus ir uždavinius, susiplanavo veiklas naujiems mokslo metams. Taip pat vyko būrelio pirmininko bei sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu būrelio pirmininke antrai kadencijai perrinkta Prienų „Ąžuolo” progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Danutė Ramanauskienė, sekretore išrinkta Balbieriškio pagrindinės mokyklos geografijos vyr. mokytoja Jūratė Žilinskienė. Aptartas Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektas.

0

Gėlės socialiniams pedagogams

cof

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė į pasitarimą atvyko su gėlėmis, norėdama pasveikinti koleges Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga, kuri minima rugsėjo 27 d. Nors tai nėra tikroji jų profesinė diena, bet jie ugdymo įstaigose dirba pedagoginį plius socialinį darbą, todėl jiems ši diena taip pat yra reikšminga. Po sveikinimų būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė pristatė 2018–2019 mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad buvo įgyvendinta dauguma suplanuotų veiklų. Antruoju klausimu socialiniai pedagogai planavosi veiklas 2019–2020 mokslo metams. Taip pat buvo aptartas mokinių lankomumo prevencijos mokykloje ir susitarimų įgyvendinimo klausimas. Aptarė Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektą.

0

Anglų kalbos mokytojų metodiniam būreliui vadovaus naujas pirmininkas


Rugsėjo 24 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Vilija Gustaitytė pristatė 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, padėkojo mokytojams už aktyvią metodinę veiklą ir pasiūlė išsirinkti naują pirmininką. Bendru sutarimu nauja pirmininke išrinkta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Evita Maksvytienė, sekretore išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos vyr. mokytoja Jurgita Barkauskienė. Vėliau vyko veiklos planavimas 2019–2020 mokslo metams.

0

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininką

Rugsėjo 23 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė pristatė buvusios pirmininkės Danguolės Stanaitienės parengtą metodinio būrelio veiklos ataskaitą. Po ataskaitos pristatymo vyko naujo metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Bendru sutarimu pirmininke išrinkta Jiezno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Buzienė. Vėliau mokytojai planavo veiklas 2019–2020 m. m., aptarė aktualius klausimus.

0

Dorinio ugdymo mokytojų pasitarime dalyvavo atstovas iš Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro

Rugsėjo 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotoja Lina Mažeikaitė, kuri pristatė aktualią informaciją tikybos mokytojams. Pasitarime taip pat buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla. Ataskaitą perskaitė būrelio pirmininkė Daiva Žuvaitienė. Po ataskaitos mokytojai planavosi būrelio veiklą 2019–2020 m. m.

0

Mokyklų bibliotekininkai suplanavo veiklą 2019–2020 m. m.

Rugsėjo 17 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu buvo renkamas metodinio būrelio sekretorius. Bendru sutarimu sekretoriumi išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos bibliotekininkė Lina Krūvelytė.  Vėliau buvo apžvelgtos praėjusiais mokslo metais vykdytos veiklos bei suplanuotos naujos 2019–2020 mokslo metams.  

0

Seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“

2019 m. rugpjūčio 27 d. Prienų r. Stakliškių gimnazijoje vyko seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“. Seminarą vedė  lektorės – Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Taučiuvienė. Seminaro tikslas – supažindinti pedagogus su veiksmingomis vertinimo bei įsivertimo formomis ugdymo procese, pristatant praktinius pavyzdžius. Seminare buvo aptarta galimybės taikyti mokinių įsivertinimą ir refleksiją mokyme ir mokymesi, mokinių refleksijos organizavimo būdai,  pateikti praktiniai tokių veiklų patarimai. Taip pat kartu su seminaro dalyviais analizavo vertinimo ir įsivertinimo problemas.

0

Edukacinė išvyka į Paežerių dvarą ir Jono Basanavičiaus gimtinę

Birželio 17 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba  organizavo edukacinę išvyką į Jono Basanavičiaus gimtinę ir Paežerių dvarą (Vilkaviškio r.). Išvykoje dalyvavo pedagogai, pateikę metodinius darbus parodai „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės istorija“, parodos darbų vertinimo komisijos nariai bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos Patarėjų tarybos nariai.

Pirmiausiai išvykos dalyviai aplankė Paežerių dvarą, kuriame susipažino su dvaro istorija, apžiūrėjo fasadą bei interjerą, pasivaikščiojo po parką. Dvaro oficinoje dalyvavo edukaciniame užsiėmime, kur patys gamino sviestą, o vėliau jį  ragavo.

Toliau kelionės maršrutas vedė į vilkaviškiečių Kęstučio ir Gritos Vitkauskų Alpakų ūkį. Šeimininkai supažindino su savo augintiniais, aprodė ūkį, pristatė alpakų vilnos gaminius.

Vykstant į Jono Basanavičiaus gimtinę, esančią Ožkabalių kaime, išvykos dalyviai trumpam stabtelėjo prie  UAB „Art Glacio“ įmonės ledų parduotuvėlės atsigaivinti įmantraus skonio ledais.  

Atvykę į Jono Basanavičiaus gimtinę,  apžiūrėjo sodybą su tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, juose eksponuojamus to meto baldus, interjero detales, tekstilės gaminius. Pasivaikščiojo po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną (jis pradėtas sodinti 1988 m.), dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta“, kuriame buvo supažindinti su XIX – XX a. sandūros valstiečių maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru, ragavo razavų blynų su įvairiais dažiniais.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
0

Jiezno gimnazijoje vyko meninio skaitymo šventė ,,Kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 14 dieną Jiezno gimnazijoje vyko Prienų rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ dvasine bei religine tematika, kurią organizavo tikybos vyr. mokytoja Irena Skulščienė. Šventėje dalyvavo 29 mokiniai iš Išlaužo, Šilavoto pagrindinių mokyklų,  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Jiezno, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų. Mokiniai skaitė pasirinktus dvasinės bei religinės tematikos kūrinius ar jų ištraukas. Šventės dalyviams koncertavo Jiezno vaikų muzikos mokyklos vokalinis ansamblis, vadovės Sonata Bukevičienė ir Laimutė Benokraitienė. Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos ir Jiezno gimnazijos atminimo dovanėlės. Mokytojams, rengusiems mokinius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos.

0