Author : Danguolė Damijonaitytė

Home > View all posts by Danguolė Damijonaitytė

Pasidžiaukime kartu

Gegužės 31 d. įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų gabių mokinių pagerbimo šventė „Pasidžiaukime kartu“.  Į šventę buvo pakviesta daugiau nei 100 mokinių – rajoninių, respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų. Šiais metais tradicinė šventė vyko nuotoliniu būdu.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. Renginio svečiai ir organizatoriai pasidžiaugė, kad rajone yra tiek daug puikiai besimokančių, talentingų mokinių, garsinančių pasiekimais mokyklas ir savo kraštą, palinkėjo jiems šauniai praleisti vasaros atostogas ir su nauja energija pradėti kitus mokslo metus.

Šventės metu buvo paskelbti 73 mokiniai, kuriems už aukštus akademinius, muzikinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais įteikiami Prienų rajono savivaldybės mero, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos raštai.

Po oficialios šventės dalies su mokiniais bendravo VšĮ „Bundam“ patirtinės edukacinės sąmoningumo ugdymo stovyklos profesionalių vadovų komanda. Mokiniai kūrė knygą apie patį svarbiausią žmogų – apie save.

Elektroninė knyga „Pasidžiaukime kartu“

Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Gegužės 19 dieną nuotoliniu būdu vyko rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“, kurios  tikslas buvo sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, kuriant vaikų socialinio emocinio ugdymo priemones ir jas praktiškai taikant ugdyme, skatinti pedagogų profesinę sklaidą.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš visų Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferenciją pradėjo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Savo praktine profesine patirtimi dalinosi 18 pranešėjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesionalų. Pranėšėjai pristatinėjo ugdymo procese naudojamas priemones, metodus, padedančiais pedagogams kasdieniame darbe ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius emocinius įgūdžius. Beveik visuose pranešimuose buvo akcentuojama tai, kad viena pagrindinių ikimokyklinio ugdymo pedagogų misijų yra mokyti vaiką tinkamai reikšti mintis, suvokti savo jausmus ir emocijas, suprasti, kad visos emocijos yra geros, tik jas reikia gebėti tinkamai valdyti. Konferenciją apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė padėkodama pranešėjams už prasmingai praleistą laiką, už pasidalintas patirtis bei kartu padrąsindama visus konferencijos dalyvius taip pat ateityje dalintis.

Nuotolinis renginys praėjo sėkmingai. Konferencijos moderatorė Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė padėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“ yra akredituotos ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje“ dalis,   visiems dalyviams bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Persodintas į kitą kalbą, nenuvysta poezijos žiedas

Gruodžio 17 dieną vyko Justino Marcinkevičiaus poezijos vertimų skaitymų „Persodintas į kitą kalbą, nenuvysta poezijos žiedas“ internetinis renginys. Renginio tikslas – skatinti mokinius domėtis kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus kūryba ir jos vertimais, puoselėti skaitymo kultūrą.
Dalyvavo Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai, mokytojai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė.
Pradžioje renginio Dalia Bredelienė mokiniams trumpai pristatė poeto Justino Marcinkevičiaus biografiją. Papasakojo, kaip Prienuose įsikūrė didžioji asmeninės poeto bibliotekos dalis, drauge su lentynomis atgabenta iš Vilniaus. Aptarė Justino Marcinkevičiaus kūrybos vertimus. Paminėjo, kad iš viso jo kūryba išversta į 15 kalbų. Pakvietė dalyvius apsilankyti Justino Marcinkevičiaus knygų, išverstų į įvairias kalbas parodoje.
Po Dalios Bredelienės pranešimo mokiniai buvo pakviesti skaityti pasirinktus Justino Marcinkevičiaus poezijos kūrinius ir jų vertimus. Iš viso pasirodė 19 mokinių iš Prienų „Žiburio“, Jiezno, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų „Revuonos“ Išlaužo, Pakuonio ir Šilavoto pagrindinių mokyklų. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis skambėjo eilėraščiai: „Tai gražiai mane augino“, „Žolės ir akmens vienybė“, „Autoanalizė“, „Rytas“, „Toks vakaras“, „Rugpjūtis“, „Pusto“, „Prisipažinimas“ ir kiti.
Visi dalyviai apdovanoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais.

Prienų rajono mokinių konkurso Justino Marcinkevičiaus „Persodintas į kitą kalbą, nenuvysta poezijos žiedas“ vaizdo įrašas

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių, tėvų, mokytojų sąveikas ir vaidmenis ugdymo procese, ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį. Įvairių sričių bei krypčių – edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos – mokslininkai vykdo bendrą tyrimo projektą, kurio tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei.

Su VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) rekomendacijomis galite susipažintii paspaudę šią nuorodą.