Dailės olimpiados tema: Raudonoji knyga

Gruodžio 10 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Buvo aptarti dailės olimpiados nuostatai bei nuspręsta rajoninį etapą organizuoti 2020 m. kovo 4 d. 9 val. Prienų meno mokykloje. Mokytojai taip pat aptarė kitus 2019–2020 m. m. planuojamus dailės renginius rajono mokyklose.

0

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Gruodžio 5 dieną geografijos mokytojai rinkosi į metodinį pasitarimą aptarti Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoninio etapo nuostatus bei išsirinkti darbo grupę, kuri parengs užduotis šiam konkursui. Nutarta, kad Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoninis etapas vyks 2020 m. kovo 3 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Konkurse galės dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 klasių mokiniai. Dalyvių skaičius ribotas: ne daugiau, kaip po 5 mokinius iš kiekvieno srauto.

0

Prienų rajono užsienio kalbų mokytojai sėmėsi dalykinės patirties Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla svetingai atvėrė duris Prienų r. savivaldybės užsienio kalbų (rusų, prancūzų, vokiečių k.) metodinio būrelio mokytojams. Metodinė išvyka-seminaras vyko   lapkričio 27 dieną.
Patirtimi „Mokytojo dalykinio tinklaraščio, vaizdinės, interaktyvios medžiagos naudojimo galimybės mokant antrosios užsienio kalbos“ pasidalino Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė Danguolė Botyriūtė bei rusų kalbos vyresnioji mokytoja Rasa Mocevičiūtė.
Mokytoja Danguolė Botyriūtė domisi užsienio kalbų mokymo naujovėmis ir IT taikymo galimybėmis. Susidomėjusi Lietuvos rusų (užsienio) kalbos mokytojų projektu „IT panaudojimas ugdymo procese mokant(is) užsienio kalbos bendrojo lavinimo mokykloje“ mokytoja Danguolė Botyriūtė  susikūrė savo tinklaraštį. Jame galime rasti daug naudingos metodinės ir vaizdinės medžiagos apie tai, kaip talentinga pedagogė naudoja kompiuterines technologijas savo darbe. Ypač džiugu, kad savo metodine patirtimi mokytoja Danguolė dalijasi su kitais šalies rusų kalbos mokytojais.
Kolegė Rasa Mocevičiūtė taip pat pasidalino patirtimi, kokias galimybes teikia programėlė LearningApps.org mokant antrosios užsienio kalbos.
Mes, Prienų r. mokytojos, patobulinome ne tik dalykines kompetencijas. Mokytojos Danguolė ir Rasa organizavo ekskursiją po Kazlų Rūdos miestą bei apylinkes. Uždegėme žvakelę prie Vasario 16-osios signataro Prano Dovydaičio paminklo, aplankėme svarbiausius ir gražiausius Kazlų Rūdos objektus. Nuvykome ir į Višakio Rūdą. Ten – šventas šaltinis bei pono Vlado sodyba-muziejus, įsikūręs ant dviejų upelių – Višakio ir Judrės  – krantų. Džiaugiamės turininga metodine išvyka.

Audronė Ramoškienė, Prienų r. užsienio kalbų (rusų, prancūzų, vokiečių) mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


    

    

  

    

0

Aptarti Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnesiui skirti renginiai

Lapkričio 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko mokyklų bibliotekininkų pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Agnė Mitrulevičienė pasidalijo informacija iš mokyklų bibliotekų darbuotojams skirto seminaro „Laisvė skaityti – kaip LAB gali padėti skaitymo sunkumų turintiems“. Vėliau mokyklų bibliotekininkai aptarė bibliotekose organizuotus renginius, skirtus Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnesiui bei Šiaurės šalių literatūros savaitei paminėti.

0

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „A. S. Puškinas: gyvenimas ir kūryba“

2019 m. lapkričio 21 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko 9-oji tarptautinė mokslinė-praktinė mokinių konferencija. Šių metų konferencijos tema: „A. S. Puškinas: gyvenimas ir kūryba“. Konferencijos tikslas – susipažinti su garsiausio rusų poeto A. S. Puškino gyvenimu ir kūryba. Konferencijoje pranešimus skaitė lietuvių ir rusų kalbomis 13 mokinių, kurie atstovavo Prienų „Žiburio“ gimnaziją, Kauno A. Puškino gimnaziją, Kauno A. Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrių, Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją. Nuotoliniu būdu pranešimą skaitė ir Sankt-Peterburgo mokyklos Nr.191 11b klasės mokinė Aleksandra Lisova.

0

Socialiniai pedagogai diskutavo apie tėvų, mokinių ir mokytojų atsakomybes sprendžiant vaiko problemas

Lapkričio 21 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Alytaus apskrities VPK Prienų rajono PK bendruomenės pareigūnė Ina Raškevičienė. Diskusijos metu buvo kalbama apie mokinių, tėvų ir mokytojų atsakomybes sprendžiant vaiko problemas. Pareigūnė aptarė praktines situacijas, į kurias patenka nepilnamečiai, skatino pedagogus netoleruoti smurto atvejų, pranešti policijai apie daromus pažeidimus ir bendradarbiaujant kartu kurti saugią aplinką mokyklos teritorijoje. Taip pat informavo, kad kartą per mėnesį seniūnijose bendruomenės pareigūnas teikia individualias konsultacijas.
Po diskusijos vyko dalijimasis patirtimi „Kaip pradėti pokalbį su vaiku ir teikti pagalbą“. Metodines priemones pristatė Skriaudžių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Aidutė Jurešienė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Asta Marcinkevičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Vaiga Šimukaitė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos socialinė pedagogė Simona Vaškelevičienė, Jiezno gimnazijos socialinė pedagogė Rasa Valatkaitė.

0

Technologijų olimpiados tema: „2020 Miniatiūra 20×20“

Lapkričio 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti 7–12 klasių mokinių rajoninio etapo technologijų olimpiados nuostatai, vertinimo kriterijai bei dalyvių skaičius. Olimpiada bus organizuojama vasario 27 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Respublikinis etapas numatytas balandžio 30 d., kuris vyks Zarasų profesinėje mokykloje. Šių mokslo metų olimpiados tema „2020 Miniatiūra 20×20“.

0