Autizmas „gydomas“ ne vaistais, o ugdymu

Taip teigė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Nijolė Stankūnienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarime pasidalijusi patirtimi, kaip ji veda užsiėmimus autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams. Ji ne tik detaliai apibūdino taikomą metodiką, bet ir praktiškai pademonstravo vieną iš metodų.

1+

Konkurso „Dainų dainelė“ regioniniame etape dalyvaus 10 kolektyvų iš Prienų rajono ugdymo įstaigų

Sausio 8 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ rajoninė atranka. Iš 14 dalyvavusių kolektyvų ir solistų tolesniame etape dalyvauti atrinkta 10 kolektyvų: Prienų lopšelio-darželio solistė Ūla Genevičiūtė, kurią parengė muzikos vadovė Žydrūnė Kondrotienė, mažųjų tercetas iš Prienų lopšelio darželio „Gintarėlis“ – vadovė Linutė Vitkauskienė, du kolektyvai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos: vokalinis ansamblis ir kvintetas, parengti mokytojos Linos Suchorukovienės, du Jiezno muzikos mokyklos solistai: Augustas Cikanavičius ir Nojus Margarian, jų mokytoja Laimutė Benokraitienė, Skriaudžių pagrindinės mokyklos solistė Samanta Pučkaitė – mokytoja Vilma Pučkienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos solistas Joris Tarulis su pritariamaisiais muzikantais – mokytoja Ramunė Liutvynskienė, Prienų meno mokyklos solistė Inesa Brūzgaitė, kurią parengė mokytoja Aušra Paliukaitienė ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis, vadovaujamas Romos Ruočkienės. Jaunisiems dainininkams linkime sėkmės tolesniuose konkurso etapuose!

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Gruodžio 12 d. Prienų rajono mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai lankėsi Jiezno gimnazijoje. Savo darbo patirtimi dalijosi, ugdomąsias aplinkas pristatė Jiezno gimnazijos logopedė Ramunė Plentienė. Ji rodė filmuotą medžiagą apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimą į veiklas, pabrėžė vaikų stebėjimo svarbą, darbo namuose naudą. Vyko diskusija apie pažintinių funkcijų lavinimą, specialistų bendravimą su mokytojais.

Jiezno gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė skaitė pranešimą „Kaip ugdomas mokinys, pakeitus ugdymo(si) aplinkas“. Pranešime išsakytas mintis pratęsė gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, kalbėdama apie tai, kaip mokykloje sprendžiami konfliktai, pabrėžė bendradarbiavimo su tėvais svarbą.

0

Lietuvių kalbos mokytojai dalijosi gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtimi

Gruodžio 10 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Vytautė Kurtovienė skaitė pranešimą „Kaip atpažinti paslėptą talentą?“. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš Erasmus+ programos mokymų Palerme, kuriuose ji 2017 m. dalyvavo kartu su kitais Prienų rajono mokytojais. Pateikdama pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji pasidalijo mintimis ir įžvalgomis apie mokymuose pateiktos medžiagos panaudojimą savo darbe. Po pranešimo vyko diskusija apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, į kurią įsitraukė visi pasitarimo dalyviai.

0