Search for:
Fizinio ugdymo mokytojų metodinė išvyka į Punską
Lapkričio 4 d. Prienų rajono savivaldybės fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai vyko į Punską (Lenkija). Mokytojai lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, bendravo su direktoriumi Jonu Vydra bei kolegomis – fizinio ugdymo mokytojais, sužinojo apie apie lietuviškos mokyklos Lenkijoje veiklos ypatumus, sporto ir sveikatos ugdymo aktualijas. Lankydamiesi Punsko etnografiniame muziejuje apžiūrėjo šio krašto istoriją, tradicijas, praeities kasdienybę ir šventes liudijančius eksponatus, klausėsi pasakojimų apie lietuviškos tapatybės branginimą ir puoselėjimą. Apie šių dienų gyvenimą, darbus, lietuviškų tradicijų puoselėjimą šiame krašte pasakojo Punsko valsčiaus savivaldybės viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis, pakvietęs apsilankyti ne tik administracijoje, bet ir aprodęs valčiaus gyvenvietes, ūkininkų sodybas.
Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-21.png
Skelbiama atranka į laisvas Prienų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistų pareigas

Skelbiama atranka į laisvas Prienų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistų pareigas – 2,4 laisvos pareigybės

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis: A2.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4–7,98  baziniais dydžiais (nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 36 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka iki 2024 rugsėjo 1 d.
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą,  jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  direktore.svietimocentras@gmail.com arba pristatyti į Prienų švietimo pagalbos tarnybą

(Kauno g. 1A, Prienai) su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu: (8 319) 52081; +370 698 24769.

Atrankos paskelbimo data: 2022 m. rugsėjo 30 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. spalio 18 d. 17.00 val.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Atrankos data: spalio 21 d. ir 24 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.

Skelbiamas konkursas Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms
Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms. Konkurso paskelbimo data 2022 m. rugpjūčio 12 d. Atrankos data 2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu: https://www.prienai.lt/savivaldybe/laisvos-darbo-vietos/
„Gamtos labirintai“

2022 m. birželio 7 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Prienų rajono 8 klasių mokinių chemijos ir biologijos konkursas „Gamtos labirintai“. Šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, iniciatyvumo ir mokymosi mokytis kompetencijas ir skatinti mokinius gilinti gamtos mokslų žinias bei mokytis jas taikyti praktiškai, plėsti akiratį, bendrauti ir bendradarbiauti.

Konkurse dalyvavo mokiniai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos, Prienų „Revuonos“ ir Šilavoto pagrindinių mokyklų. Aštuntokai atliko Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų Rasos Kučinskienės ir Giedros Aldakauskienės parengtas teorines ir praktines užduotis. Sveikiname konkurso nugalėtojus: Viktoriją Kubiliūtę, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 8 kl. mokinę (mokytojos Rita Dereškevičienė ir Dalytė Kvietkauskienė), užėmusią I vietą; Jorį Skaisgirį, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 8b kl. mokinį (mokytojos Jurgita Bakienė ir Marija Jonykienė), užėmusį II vietą; Vincą Laukaitį, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 8b kl. mokinį (mokytojos Jurgita Bakienė ir Marija Jonykienė), užėmusį III vietą; Roką Vaicekauską, Prienų „Revuonos“  pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinį (mokytojos Laima Petkevičienė ir Dalia Skučienė), užėmusį III vietą.
Greitojo rašymo kompiuteriu konkursas
Gegužės 19 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko rajoninis konkursas „Greitasis teksto rašymas kompiuteriu“. Konkurse dalyvavo 5–11 klasių mokiniai iš beveik visų Prienų rajono mokyklų. Mokiniai turėjo per nustatytą laiką kompiuteriu surinkti duotą tekstą, atspausdinant kuo daugiau simbolių ir padarant kuo mažiau klaidų. Konkurso rezultatai buvo vertinami taškais. Daugiausiai taškų surinko: 5–6 klasių mokinių grupėje: Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 6 klasės mokinys Justas Šapkus (mokytoja Elona Dukynienė) – I vieta, Stakliškių gimnazijos 6 klasės mokinys Gytis Raulinavičius (mokytojas Vidas Noreika) – II vieta, Jiezno gimnazijos 5 klasės mokinė Gustė Sinkevičiūtė (mokytoja Laima Arbačiauskienė) – III vieta; 7–8 klasių mokinių grupėje: Šilavoto pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Erika Abramavičiūtė (mokytoja Aldona Kaminskienė) – I vieta, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 8a klasės mokinys Augustas Kurlavičius (mokytoja Rasa Alaburdienė) – II vieta, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 8a klasės mokinė Saulė Tamulaitytė (mokytoja Edita Ramanauskienė) – III vieta; 9–10 klasių mokinių grupėje: Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIb klasės mokinys Jokūbas Petkevičius (mokytoja Daiva Sabanskienė) – I vieta, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IId klasės mokinys Ernestas Mažeika (mokytojas Žydrūnas Tautvydas) – II vieta, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 10a klasės mokinys Elvinas Jonyka (mokytoja Rasa Alaburdienė) – III vieta; Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId klasės mokinys Dominykas Černevičius (mokytojas Žydrūnas Tautvydas) – I vieta, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId klasės mokinys Domas Matulaitis (mokytojas Žydrūnas Tautvydas) – II vieta, Jiezno gimnazijos IIIg klasės mokinys Rokas Zujus (mokytoja Laima Arbačiauskienė) – III vieta. Sveikiname konkurso nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems!
Pasidžiaukime kartu
Gegužės 13 d. didelį būrį Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių, 2021–2022 mokslo metais aktyviai dalyvavusių dalykinių olimpiadų ir konkursų rajoniniuose etapuose, užėmusių prizines vietas bei atstovavusių rajonui regioniniuose ir šalies etapuose, tarptautiniuose konkursuose, pakvietėme dalyvauti tradicinėje šventėje „Pasidžiaukime kartu“. 6–12 klasių mokiniams organizavome išvyką į jaunimo festivalį VIBELIFT 2022, kuris vyko Vilniuje, Avia Solutions Group arenoje. Šių meto festivalio šūkis – „Būk daugiau” atsispindėjo visoje festivalio programoje, kurioje žinomi atlikėjai, sportininkai, verslininkai, teatro ir kino menininkai pasakojo savo sėkmės istorijas, įtraukė jaunimą į diskusijas, skatinančias svajoti daugiau, galėti daugiau, siekti daugiau. Renginys, vykęs visą dieną, džiugino ne tik motyvuojančiomis ir įkvepiančiomis diskusijomis bei pašnekovais, bet ir Vido Bareikio ir 8 kambarys, Evitos Cololo, Omerta, OG Version ir kitų jaunimo mėgstamų atlikėjų koncertu. Kaip ir žadėjo festivalio organizatoriai – šiame renginyje nuoboduliui nebuvo vietos!