Author : Vaida Aleškevičienė

Home > View all posts by Vaida Aleškevičienė

Prienų rajono kalbų mokytojai lankėsi „Mokykloje su Meile“

20161213_103146

Š. m. gruodžio 13 d. Prienų rajono savivaldybės mokyklų anglų, lietuvių, rusų, prancūzų kalbų mokytojai dalyvavo gerosios patirties sklaidos seminare „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas. Stebėjimo rezultatų panaudojimas efektyviam mokymui (-si)“. Mokytojai važiavo į Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnaziją, kur, pasiskirstę grupelėmis, stebėjo gerosios patirties pamokas, po to vyko stebėtų pamokų refleksija. Read More

0

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 4 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Artur Hovakimyan pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Mokytojai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

0

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo centre įvyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Rima Brudnienė pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Pedagogai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

0