Category : Uncategorized

Home > Category : Uncategorized

Pasidžiaukime kartu

Gegužės 31 d. įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų gabių mokinių pagerbimo šventė „Pasidžiaukime kartu“.  Į šventę buvo pakviesta daugiau nei 100 mokinių – rajoninių, respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų. Šiais metais tradicinė šventė vyko nuotoliniu būdu.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. Renginio svečiai ir organizatoriai pasidžiaugė, kad rajone yra tiek daug puikiai besimokančių, talentingų mokinių, garsinančių pasiekimais mokyklas ir savo kraštą, palinkėjo jiems šauniai praleisti vasaros atostogas ir su nauja energija pradėti kitus mokslo metus.

Šventės metu buvo paskelbti 73 mokiniai, kuriems už aukštus akademinius, muzikinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais įteikiami Prienų rajono savivaldybės mero, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos raštai.

Po oficialios šventės dalies su mokiniais bendravo VšĮ „Bundam“ patirtinės edukacinės sąmoningumo ugdymo stovyklos profesionalių vadovų komanda. Mokiniai kūrė knygą apie patį svarbiausią žmogų – apie save.

Elektroninė knyga „Pasidžiaukime kartu“

+1

Skambėk, lietuviškas žodi!

2021 m. gegužės 14–26 d. įvyko Prienų rajono mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“, organizuojamas, siekiant paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus. Konkursą organizavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba, jame dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigų 5–21 metų amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokantys pagal bendrąją, pritaikytą arba individualizuotą programą bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių specialiųjų poreikių mokiniai. Vertinimo komisija peržiūrėjo 24 mokinių skaitomų kūrinių įrašus ir išrinko konkurso nugalėtojus bei nominantus. Visus konkurso dalyvių pasirodymus galite peržiūrėti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos interneto svetainėje adresu https://www.azuolas.prienai.lm.lt/

+1

Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Gegužės 19 dieną nuotoliniu būdu vyko rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“, kurios  tikslas buvo sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, kuriant vaikų socialinio emocinio ugdymo priemones ir jas praktiškai taikant ugdyme, skatinti pedagogų profesinę sklaidą.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš visų Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferenciją pradėjo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Savo praktine profesine patirtimi dalinosi 18 pranešėjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesionalų. Pranėšėjai pristatinėjo ugdymo procese naudojamas priemones, metodus, padedančiais pedagogams kasdieniame darbe ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius emocinius įgūdžius. Beveik visuose pranešimuose buvo akcentuojama tai, kad viena pagrindinių ikimokyklinio ugdymo pedagogų misijų yra mokyti vaiką tinkamai reikšti mintis, suvokti savo jausmus ir emocijas, suprasti, kad visos emocijos yra geros, tik jas reikia gebėti tinkamai valdyti. Konferenciją apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė padėkodama pranešėjams už prasmingai praleistą laiką, už pasidalintas patirtis bei kartu padrąsindama visus konferencijos dalyvius taip pat ateityje dalintis.

Nuotolinis renginys praėjo sėkmingai. Konferencijos moderatorė Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė padėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“ yra akredituotos ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje“ dalis,   visiems dalyviams bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

+1

Lyderystė mokymuisi

Konferenciją tokiu pavadinimu 2021 m. balandžio 8 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba organizavo kartu su rajono Mokyklų metodine taryba. Nors konferencija vyko nuotoliniu būdu, kaip ir įprasta šiam laikmečiui – buvo turtinga ir savo turiniu, ir pranešimų gausa. Jau aštuonerius metus mūsų rajono švietimo bendruomenė eina „lyderystės judėjimo“ keliu, todėl mokytojai tikrai turi ką pasakyti ir noriai dalijasi savo patirtimi. Šiuo keliu einame drąsesni – nes kalbame apie patirtis, mokomės iš nesėkmių, remiamės duomenimis, einame laisvesni – nes jaučiamės esą svarbi Lietuvos švietimo dalis, einame labiau pasitikėdami savimi ir mokiniais, nes Lyderystę mokymuisi mes siejame su pokyčiais, su sėkme pamokoje, kai visi besimokantieji turi galimybes pasiekti tai, ką gali geriausia pagal savo sugebėjimus. Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Jis pasidžiaugė, kad konferencijos tema – vedanti į priekį ir auginanti, priminė, kaip svarbu kalbėti apie tai, kuo mokytojo lyderystė klasėje yra naudinga mokiniui. Pirmoje, plenarinėje dalyje buvo išklausyti du pranešimai. Švietimo konsultantė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėjaJulija Glinskė skaitė pranešimą „Mentorystė: madingas žodis ar galimybė naujai švietimo lyderystei?“. Lektorė kitu kampu pažiūrėjo į mokytojo vaidmenį klasėje, priminė būtiną sąlygą – suprasti, kad ir mokytojas yra vis dar besimokantis asmuo. VšĮ Lyderystės ekspertų grupė vadovė/konsultantė, sertifikuota EQ praktikė, licenzijuota NLP (neuro-lingvistinio programavimo) trenerė Nomeda Marazienė savo pranešime „Mokytojo lyderystė pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją akademinių rezultatų pažangai?“ kalbėjo apie socialinių emocinių kompetencijų svarbą, psichologinį saugumą, apie gebėjimą kurti tarpusavio santykius. Nes būtent tai stipriai veikia mokinio motyvaciją ir pastangas, o tuo pačiu ir rezultatus. Antroje konferencijos dalyje  mūsų rajono pedagogai, metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ dalyviai pristatė savo sėkmės istorijas, kurias aprašė savo metodiniuose darbuose. Vertinimo komisija puikiai įvertino visus metodinius darbus, padėkodama už kūrybingą ir kryptingai einamą kelią, mokinių kūrybiškumo ir asmeninės pažangos skatinimą, už pasidalintosios lyderystės pavyzdžius. Konferenciją apibendrino ir savo įžvalgomis pasidalino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Ji kalbėjo apie mokytojo pašaukimą, jo nuolatinį, kasdienį, kiekvienos akimirkos pasirinkimą būti mokytoju, apie laimėjimus pasirinkus dirbti kartu, nes tuomet tampame ne tik pokyčių dalyviais, bet ir skatintojais. R. Pavlavičienė pakvietė dalyvius: „Keiskite tai, ką galite pakeisti – reakciją, interpretaciją, sprendimus ir veiksmus. O tada pasidalinkite savo sėkmės istorija, kuri stiprintų visų bendrą žinojimą bei atsakomybę už kiekvieną mokinį, už kiekvienoje mokykloje vykstančius procesus“. Baigdama ji pasiūlė „namų darbus“: gyventi ir galvoti, kaip įkvėpti ir sustiprinti kiekvieną, pasitelkiant ir protą, ir emocijas. Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos svetainėje adresu https://spt.prienai.lm.lt/?page_id=15278.
+1

Balandžio 2 d. – Pasaulinė autizmo supratimo diena

Balandžio 2 d. minima Pasaulinė autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas – priminti visuomenei apie šalia gyvenančius autizmo spektro raidos sutrikimų turinčius žmones, ugdyti bendruomenės supratimą ir toleranciją, atkreipiant dėmesį į problemas, su kuriomis kasdien susiduria autizmo spektro sutrikimų (ASS) turintys vaikai ir jų tėvai.

Autizmas – tai raidos sutrikimas, nulemiantis savitą jį turinčių asmenų elgesį bei suvokimą. Dėl socialinių įgūdžių trūkumo, impulsyvumo, mokymosi sunkumų, motyvacijos stokos ir kitų kliūčių autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai neretai būna nesuprasti aplinkinių. Labai svarbu pažinti vaikų su ASS bendravimo, elgesio, pažinimo, jutimų, mąstymo ypatumus ir kurti jų socialinei adaptacijai patrauklią aplinką, tinkamai organizuoti ugdymą.

Visi vaikai, turintys ASS, labai skirtingi. Kiekvienas savaip reaguoja į aplinką, dirgiklius, sunkiai prisitaiko prie aplinkos. Vaikui augant, dažnai išryškėja elgesio problemos, kurios dar labiau apsunkina bendravimą, adaptaciją namuose ir ugdymo įstaigoje. Pagrindinis autizmo požymis – sutrikusi socialinė sąveika, labiausiai pastebima tarp vaiko bendraamžių. Vaikams sunkiau sekasi arba nepavyksta žaisti socialinių žaidimų, jie dažnai nesupranta jų taisyklių. Tuomet vaikai mieliau renkasi vienatvę negu bendravimą, ypač jeigu šalia nėra asmens, kuris padėtų dalyvauti bendrose veiklose.

Nustačius autizmo diagnozę ir pradėjus teikti pagalbą ankstyvesniame vaiko amžiuje, silpnėja autizmo raiška, vaikas ir jo šeima geriau adaptuojasi. Tėvai yra pirmieji, kurie pamato, kad vaikas vystosi kitaip nei daugelis bendraamžių. Skirtumai gali būti pastebimi nuo gimimo arba išryškėti vėliau. Kai raidos ypatumai žymiai išreikšti, nekyla abejonių, kad vaikas vystosi kitaip. Tačiau jeigu raiška nežymi, tėveliams gali būti sunku pastebėti skirtumus. Ugdymo įstaigų specialistai, pastebėję autizmui būdingus požymius, atkreipia tėvelių dėmesį ir rekomenduoja specialistų konsultacijas.

Mokslininkai kartu su gydytojais praktikais sukūrė „raudonų vėliavėlių“ sistemą. Tai požymiai, kurie gali būti būdingi autizmu sergantiems vaikams. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu:

 • Vaikas nereaguoja į savo vardą.
 • Vaikas negali paaiškinti, ko jis nori.
 • Vaiko kalbos įgūdžiai vystosi lėtai.
 • Vaikas neklauso nurodymų.
 • Atrodo, kad kartais vaikas gerai girdi, kartais – ne.
 • Vaikas nerodo į daiktus, nemojuoja rankute atsisveikindamas.
 • Vaikui išsivysto staigūs įniršio ir agresijos priepuoliai.
 • Vaikui pasireiškia keisti, neįprasti judesiai.
 • Vaikas yra pernelyg aktyvus, nebendraujantis ar užsispyręs (priešinasi ką nors keisti, išmokti).
 • Vaikas nemoka žaisti su žaisliukais, ima daiktus tik sau.
 • Vaikas neatsako šypsena į šypseną, nežiūri į akis.
 • Vaikas nuolat kartoja tuos pačius veiksmus.
 • Vaikas labiau mėgsta žaisti (būti) vienas.
 • Pagal savo amžių vaikas atrodo labai nepriklausomas (neprisirišęs).
 • Vaikas tarsi gyvena savo pasaulyje.
 • Vaikas kažkokiu būdu nutildo („išjungia“) aplinkinius.
 • Vaikas keistai prisirišęs prie kai kurių žaislų, daiktų ar taisyklių.
 • Vaikas didžiąją laiko dalį praleidžia tvarkydamas daiktus, dėliodamas juos į vieną liniją, dėstydamas juos tam tikra nekintama tvarka.

Autizmo diagnozė pradeda naują visos šeimos ir artimų žmonių kelionę. Jeigu turite abejonių dėl savo vaiko raidos, pastebite pavienių ar visą grupę autizmui būdingų bruožų – nelaukite ir pasidalinkit savo nerimu su šeimos gydytoju, kuris suteiks informacijos ir skirs tolimesnę apžiūrą. Kuo anksčiau sužinosite, tuo greičiau vaikas gaus reikalingų specialistų pagalbą ir galimybę sėkmingai ugdytis ir socializuotis.

Kai kuriuose Lietuvos miestuose jau yra veikiančios pagalbos sau grupės, kuriose tėvai ir vaikai, autizmą pažįstantys iš arti, turi galimybę susitikti ir pabūti tarp bendraminčių, dalinasi patirtimi ir vieni kitus palaiko. Prienų švietimo pagalbos tarnyba, matydama problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria šeimos, vaikui diagnozavus autizmo spektro sutrikimus, kviečia burtis Prienų rajono šeimas, kurios nori ir gali dalintis savo patirtimi ir suteikti palaikymą kitoms šeimoms.

Tėvelius, norinčius dalyvauti pagalbos sau grupės veikloje, prašome kreiptis į Prienų švietimo pagalbos tarnybą telefonu (8 319) 52355 arba elektroniniu paštu svietimocentras@prienai.lt.

Kviečiame bendrauti, kalbėti, tartis ir palaikyti vieniems kitus, nes jūsų patirtis ir dalinimasis ja yra neįkainojama pagalba kitiems tėveliams ir jų vaikams.

                                                    Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistai

0