Category : Uncategorized

Home > Category : Uncategorized

Pasidžiaukime kartu

Gegužės 31 d. įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų gabių mokinių pagerbimo šventė „Pasidžiaukime kartu“.  Į šventę buvo pakviesta daugiau nei 100 mokinių – rajoninių, respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų. Šiais metais tradicinė šventė vyko nuotoliniu būdu.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. Renginio svečiai ir organizatoriai pasidžiaugė, kad rajone yra tiek daug puikiai besimokančių, talentingų mokinių, garsinančių pasiekimais mokyklas ir savo kraštą, palinkėjo jiems šauniai praleisti vasaros atostogas ir su nauja energija pradėti kitus mokslo metus.

Šventės metu buvo paskelbti 73 mokiniai, kuriems už aukštus akademinius, muzikinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais įteikiami Prienų rajono savivaldybės mero, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos raštai.

Po oficialios šventės dalies su mokiniais bendravo VšĮ „Bundam“ patirtinės edukacinės sąmoningumo ugdymo stovyklos profesionalių vadovų komanda. Mokiniai kūrė knygą apie patį svarbiausią žmogų – apie save.

Elektroninė knyga „Pasidžiaukime kartu“

Skambėk, lietuviškas žodi!

2021 m. gegužės 14–26 d. įvyko Prienų rajono mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“, organizuojamas, siekiant paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus. Konkursą organizavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba, jame dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigų 5–21 metų amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokantys pagal bendrąją, pritaikytą arba individualizuotą programą bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių specialiųjų poreikių mokiniai. Vertinimo komisija peržiūrėjo 24 mokinių skaitomų kūrinių įrašus ir išrinko konkurso nugalėtojus bei nominantus. Visus konkurso dalyvių pasirodymus galite peržiūrėti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos interneto svetainėje adresu https://www.azuolas.prienai.lm.lt/

Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Gegužės 19 dieną nuotoliniu būdu vyko rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“, kurios  tikslas buvo sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, kuriant vaikų socialinio emocinio ugdymo priemones ir jas praktiškai taikant ugdyme, skatinti pedagogų profesinę sklaidą.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš visų Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferenciją pradėjo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Savo praktine profesine patirtimi dalinosi 18 pranešėjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesionalų. Pranėšėjai pristatinėjo ugdymo procese naudojamas priemones, metodus, padedančiais pedagogams kasdieniame darbe ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius emocinius įgūdžius. Beveik visuose pranešimuose buvo akcentuojama tai, kad viena pagrindinių ikimokyklinio ugdymo pedagogų misijų yra mokyti vaiką tinkamai reikšti mintis, suvokti savo jausmus ir emocijas, suprasti, kad visos emocijos yra geros, tik jas reikia gebėti tinkamai valdyti. Konferenciją apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė padėkodama pranešėjams už prasmingai praleistą laiką, už pasidalintas patirtis bei kartu padrąsindama visus konferencijos dalyvius taip pat ateityje dalintis.

Nuotolinis renginys praėjo sėkmingai. Konferencijos moderatorė Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė padėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“ yra akredituotos ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje“ dalis,   visiems dalyviams bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Lyderystė mokymuisi

Konferenciją tokiu pavadinimu 2021 m. balandžio 8 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba organizavo kartu su rajono Mokyklų metodine taryba. Nors konferencija vyko nuotoliniu būdu, kaip ir įprasta šiam laikmečiui – buvo turtinga ir savo turiniu, ir pranešimų gausa. Jau aštuonerius metus mūsų rajono švietimo bendruomenė eina „lyderystės judėjimo“ keliu, todėl mokytojai tikrai turi ką pasakyti ir noriai dalijasi savo patirtimi. Šiuo keliu einame drąsesni – nes kalbame apie patirtis, mokomės iš nesėkmių, remiamės duomenimis, einame laisvesni – nes jaučiamės esą svarbi Lietuvos švietimo dalis, einame labiau pasitikėdami savimi ir mokiniais, nes Lyderystę mokymuisi mes siejame su pokyčiais, su sėkme pamokoje, kai visi besimokantieji turi galimybes pasiekti tai, ką gali geriausia pagal savo sugebėjimus. Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Jis pasidžiaugė, kad konferencijos tema – vedanti į priekį ir auginanti, priminė, kaip svarbu kalbėti apie tai, kuo mokytojo lyderystė klasėje yra naudinga mokiniui. Pirmoje, plenarinėje dalyje buvo išklausyti du pranešimai. Švietimo konsultantė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėjaJulija Glinskė skaitė pranešimą „Mentorystė: madingas žodis ar galimybė naujai švietimo lyderystei?“. Lektorė kitu kampu pažiūrėjo į mokytojo vaidmenį klasėje, priminė būtiną sąlygą – suprasti, kad ir mokytojas yra vis dar besimokantis asmuo. VšĮ Lyderystės ekspertų grupė vadovė/konsultantė, sertifikuota EQ praktikė, licenzijuota NLP (neuro-lingvistinio programavimo) trenerė Nomeda Marazienė savo pranešime „Mokytojo lyderystė pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją akademinių rezultatų pažangai?“ kalbėjo apie socialinių emocinių kompetencijų svarbą, psichologinį saugumą, apie gebėjimą kurti tarpusavio santykius. Nes būtent tai stipriai veikia mokinio motyvaciją ir pastangas, o tuo pačiu ir rezultatus. Antroje konferencijos dalyje  mūsų rajono pedagogai, metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ dalyviai pristatė savo sėkmės istorijas, kurias aprašė savo metodiniuose darbuose. Vertinimo komisija puikiai įvertino visus metodinius darbus, padėkodama už kūrybingą ir kryptingai einamą kelią, mokinių kūrybiškumo ir asmeninės pažangos skatinimą, už pasidalintosios lyderystės pavyzdžius. Konferenciją apibendrino ir savo įžvalgomis pasidalino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Ji kalbėjo apie mokytojo pašaukimą, jo nuolatinį, kasdienį, kiekvienos akimirkos pasirinkimą būti mokytoju, apie laimėjimus pasirinkus dirbti kartu, nes tuomet tampame ne tik pokyčių dalyviais, bet ir skatintojais. R. Pavlavičienė pakvietė dalyvius: „Keiskite tai, ką galite pakeisti – reakciją, interpretaciją, sprendimus ir veiksmus. O tada pasidalinkite savo sėkmės istorija, kuri stiprintų visų bendrą žinojimą bei atsakomybę už kiekvieną mokinį, už kiekvienoje mokykloje vykstančius procesus“. Baigdama ji pasiūlė „namų darbus“: gyventi ir galvoti, kaip įkvėpti ir sustiprinti kiekvieną, pasitelkiant ir protą, ir emocijas. Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos svetainėje adresu https://spt.prienai.lm.lt/?page_id=15278.