Sėkmės metodai, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją

Mokinių atostogų metu į Balbieriškio pagrindinę mokyklą rinkosi Prienų rajono pradinių klasių mokytojai. Čia vyko pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“.

Pradinių klasių metodinę dieną pradėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, o kartu ir pradinių klasių mokytoja Gražina Antanavičienė. Ji supažindino su dienos darbotvarke ir pasidžiaugė, kad atvažiavo virš 60 mokytojų.

Mokytojus, atvykusius į metodinę dieną, pasveikino direktorius Stasys Valančius. Jis palinkėjo gero darbo ir naujų idėjų!

Skaitykite toliau
0

Dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo Prienų parapijos vikaras Vitalijus Volodkovičius

2020 m. sausio 7 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame dalyvavo Prienų parapijos vikaras Vitalijus Volodkovičius.  Vikaras  informavo, kad  2020 m. birželio 27–28 d. Šiauliuose vyks Lietuvos jaunimo dienos „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“, kurias organizuoja Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su kitų vyskupijų jaunimo centrais. Šis keliaujantis renginys jaunimui nuo 14 metų vyksta kas trejus metus vis kitame mieste ir pritraukia apie 5000 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. 2020-ųjų birželio mėnesį Šiauliuose vyksiantis renginys ypatingas tuo, jog vyks ir Šiaulių mieste, ir Kryžių kalne. Programoje numatyta: atidarymas, įvairūs teminiai užsiėmimai, piligrimystė, fiesta, vigilija, vakaro koncertas, susitikimai pagal vyskupijas, šv. Mišios. Kunigas ragino mokytojus pasikalbėti su mokiniais apie šį renginį bei organizuotis bendrą parapijos jaunimo nuvykimą. Apie šį renginį daugiau informacijos galima rasti Facebook paskyroje ŠVJC bei puslapyje www.jaunimodienos.lt

2020 m. kovo 13 d. Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyks Prienų rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ dvasine bei religine tematika. Mokytojai aptarė šventės organizacinius klausimus, dalyvių skaičių ir amžių bei kitus su šventės organizavimu susijusius klausimus.

2020 m. vasario 21 d. vyks dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje. Mokytojai kviečiami pasidalinti gerąja patirtimi „Mano sėkmės istorija, grįžtamasis ryšys“.

0

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

2019–ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais. Svarbu ugdyti moksleivių meilę ir pagarbą gimtąjam kraštui, socialinį sąmoningumą. Tad sumaniau konkursą, kuriuo siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį ir meninę saviraišką.

3-4 ir 9-10 klasių mokiniai turėjo sukurti eiles repo stiliaus dainai apie gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. Dainos muzika turėjo būti sukurta pačių dalyvių, naudojant bet kokius muzikos instrumentus ar savo kūną.

Konkursas vyko on-line. Dalyvaujančių buvo nemažai, tačiau komisija atrinko 13 repo dainų, kurios atitiko reikalavimus. Džiaugiamės, kad į finalą pateko mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių: Žemaičių Naumiesčio, Visagino, Biržų, Kauno miesto ir Kauno r. Prienų r. Stakliškių mstl., Klaipėdos ir Vilniaus.

Komisijoje dirbo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pavaduotoja K. Belenavičienė, Julius Podlipajevas ( Lietuvos reperis, žinomas Omertos vardu), Mark Potter- anglakalbis, D. Damijonaitytė (Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė) ir konkurso sumanytoja, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja.

Tekstuose buvo minimos Lietuvos upės, miestai, paminklai, festivaliai, bažnyčios, miesteliai,  karalius Mindaugas, įžymūs mūšiai ir t.t.

Grand prix (100 Eur  R. Markovskajos piniginį prizą) laimėjo Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Juos paruošė Jolanta Antanavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Papildomą 50 Eur Mark Potter prizą laimėjo Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasės mokinė. Ją paruošė Ligita Štrėmienė, anglų k. vyresnioji mokytoja.

Nugalėtojams išsiųsti Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus diplomai, dalyviams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos.

Rita Markovskaja, Prienų „Revuonos“ anglų kalbos mokytoja metodininkė, konkurso organizatorė

0