Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega –kolegai“

Balandžio 6 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai“.

Šios metodinės dienos tikslas – suteikti galimybę mokytojams ne tik pasidalinti savo patirtimi bei žiniomis, bet ir pasisemti įkvėpimo bei naujų idėjų tolimesniems darbams. Skaitykite toliau

0

Metodinių darbų paroda „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“

Kovo 20 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodos „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“ atidarymas. Paroda organizuojama kiekvienais metais kaip viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų ir atliepia rajono pedagogų metodinės veiklos prioritetus. 2016–2017 ir 2017–2018 mokslo metais šis prioritetas yra  „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas  įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“. Skaitykite toliau

0

Kviečiame dalyvauti praktinėje konferencijoje “Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“

Pradinių klasių mokytojus kviečiame dalyvauti praktinėje konferencijoje “Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“, kuri vyks 2018 m. vasario 19 d. Jiezno gimnazijoje. Mokytojai kviečiami  skaityti pranešimus apie gerąją patirtį siejant etnokultūrinį ugdymą ir pilietiškumą pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose, klasių auklėtojų darbe, projektinėje veikloje, dalyvaujant konkursuose, rengiant šventes, pasitinkant ir minint valstybės šimtmetį.

Registracijos anketą pranešėjams (priedas Nr.1) ir parengtus pranešimus (pranešimų santraukas) siųsti elektroniniu paštu bubniene@gmail.com iki 2018 m. vasario 12 d. 10.00 val.

Konferencijos “Etnokultūros ir pilietiškumo integracija” nuostatai

 

 

0