Kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“

Balandžio 16–30 dienomis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko Prienų rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“. Šiai parodai buvo pristatytos 53 vaikų pagamintos knygelės iš 8 rajono ugdymo įstaigų. Skaitykite toliau

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega –kolegai“

Balandžio 6 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai“.

Šios metodinės dienos tikslas – suteikti galimybę mokytojams ne tik pasidalinti savo patirtimi bei žiniomis, bet ir pasisemti įkvėpimo bei naujų idėjų tolimesniems darbams. Skaitykite toliau

Rusų kalbos mokytojai patirties sėmėsi Vilniaus lietuvių namuose

Kovo 27 d. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai vyko į metodinę išvyką į Vilnių. Vilniaus lietuvių namuose dalyvavo seminare „Vilniaus lietuvių namų patirtis, ugdant mokinius, atvykusius ar grįžusius iš užsienio šalių“, vėliau turėjo ekskursiją renovuotoje Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje. Skaitykite toliau

Logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimas

Kovo 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogai domėjosi fraktalų metodo taikymu dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. Šį metodą  pristatė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Auksė Grižaitė. Pedagogai ne tik išklausė paskaitos, bet ir patys piešė fraktalus, aiškinosi, ką piešiniai gali pasakyti apie juos piešusiojo asmenybę, jausmus, psichologinę būseną.

Popietė su klebonu egzorcistu Vytautu Antanu Matusevičiumi

           Gruodžio 18 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko dorinio ugdymo mokytojų adventinė popietė „Taisykite Viešpačiui kelią“, kurią organizavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jūratė Liubamirskaitė ir etikos mokytoja Virginija Pėčelienė. Popietėje dalyvavo Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas vicedekanas, egzorcistas  Vytautas Antanas Matusevičius. Skaitykite toliau

Pristatyta virtuali mokymosi aplinka „Eduka klasė“

        Gruodžio 12 dieną anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė Agnė Krutulienė. Ji  mokytojams pristatė naujausius anglų kalbos metodinius leidinius, skaitinius, pratybas, vadovėlius, pademonstravo virtualią mokymosi aplinką „Eduka klasė“. Skaitykite toliau

Socialinių pedagogų metodinė diena

       Gruodžio 12 dieną socialiniai pedagogai organizavo  metodinę dieną. Joje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jovita Katkauskaitė, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.  Skaitykite toliau

Tegul advento laukime, užgimsta gėris širdyje

      Gruodžio 8 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos daugiafunkciame centre vyko atvira veikla – adventinė popietė „Tegul advento laukime, užgimsta gėris širdyje“. Atvirą veiklą stebėti buvo pakviesti Prienų rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Skaitykite toliau

Jokių namų darbų

           Gruodžio 5 dieną anglų kalbos mokytojai dalyvavo seminare „Šiuolaikinės kartos mokinių anglų kalbos ugdymo filosofija Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje: diferenciacija, motyvacija, pasiekimai“.

      Seminaro metu buvo pristatyta Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos dėstymo filosofija bei pateikti įvairūs praktiniai patarimai, aptartos metodikos, mokymosi priemonės ir jų panaudojimas efektyviam užsienio kalbų mokymuisi. Seminaro dalyviai turėjo galimybę stebėti 10 ir 12 klasėse vedamas  atviras anglų kalbos pamokas, o vėliau jas aptarti. Skaitykite toliau

Atvira ugdomoji veikla „Piemenėlių godos“

        2017 m. gruodžio 4 d.  Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji auklėtoja Gražina Sakalavičienė vedė atvirą ugdomąją veiklą  „Piemenėlių godos“ ir  dalinosi savo darbo patirtimi su Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis. Skaitykite toliau