Pristatyta virtuali mokymosi aplinka „Eduka klasė“

        Gruodžio 12 dieną anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė Agnė Krutulienė. Ji  mokytojams pristatė naujausius anglų kalbos metodinius leidinius, skaitinius, pratybas, vadovėlius, pademonstravo virtualią mokymosi aplinką „Eduka klasė“. Skaitykite toliau

0

Socialinių pedagogų metodinė diena

       Gruodžio 12 dieną socialiniai pedagogai organizavo  metodinę dieną. Joje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jovita Katkauskaitė, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.  Skaitykite toliau

0

Tegul advento laukime, užgimsta gėris širdyje

      Gruodžio 8 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos daugiafunkciame centre vyko atvira veikla – adventinė popietė „Tegul advento laukime, užgimsta gėris širdyje“. Atvirą veiklą stebėti buvo pakviesti Prienų rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Skaitykite toliau

0

Jokių namų darbų

           Gruodžio 5 dieną anglų kalbos mokytojai dalyvavo seminare „Šiuolaikinės kartos mokinių anglų kalbos ugdymo filosofija Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje: diferenciacija, motyvacija, pasiekimai“.

      Seminaro metu buvo pristatyta Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos dėstymo filosofija bei pateikti įvairūs praktiniai patarimai, aptartos metodikos, mokymosi priemonės ir jų panaudojimas efektyviam užsienio kalbų mokymuisi. Seminaro dalyviai turėjo galimybę stebėti 10 ir 12 klasėse vedamas  atviras anglų kalbos pamokas, o vėliau jas aptarti. Skaitykite toliau

0

Atvira ugdomoji veikla „Piemenėlių godos“

        2017 m. gruodžio 4 d.  Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji auklėtoja Gražina Sakalavičienė vedė atvirą ugdomąją veiklą  „Piemenėlių godos“ ir  dalinosi savo darbo patirtimi su Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis. Skaitykite toliau

0

Metodinės veiklos aktualijos – su pozityviu nusiteikimu

Lapkričio viduryje, kaip ir kiekvieną rudenį, Prienų rajono savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkai ir kiti aktyviausi pedagogai rinkosi į Mokyklų metodinės tarybos posėdį aptarti metodinės veiklos aktualijas, pasidalinti patirtimi. Skaitykite toliau

0

Mokytojai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmieji dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Į pasitarimus rinkosi fizikos mokytojai, matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai. Buvo pristatytos būrelių 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitos, aptartos naujų mokslo metų veiklos gairės, dorinio ugdymo mokytojai išsirinko naują sekretorę – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tikybos mokytoją Liną Skurdelienę.

0

Informatikos mokytojų metodinio būrelio išvyka į Alytaus kolegijos Regioninį technologijų centrą

20161209_143202Gruodžio 9 d. Prienų rajono mokyklų informatikos mokytojai lankėsi Alytaus kolegijos regioniniame technologijų centre. Mokytojus sutikę ir Centro veiklą pristatę laboratorijų vedėjai Nerijus Cesiulis ir Gintautas Stonys papasakojo, kad centras įkurtas 2013 m. sename apleistame pastate, kuriame kažkada veikė šaudykla. Po rekonstrukcijos pastatą šildo pirmą kartą vienoje katilinėje naudojami saulės, oro, vėjo ir žemės energijos šaltiniai, sujungti į vieną visumą. Centre įrengta 12 moderniausių Baltijos šalyse specializuotų laboratorijų, kuriomis naudojasi ne tik Alytaus kolegijos studentai, bet ir visos Alytaus apskrities bendrojo lavinimo  ir profesinės mokyklos, įmonės savo darbuotojams perkvalifikuoti.

Mokytojai apžiūrėjo atsinaujinančių energetinių šaltinių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų tyrimų, automobilių diagnostikos ir variklių bandymų bei kitas laboratorijas, o elektrotechnikos ir elektronikos laboratorijoje atliko praktinį darbą.

 

1+

Dorinio ugdymo mokytojų Advento popietės – paskaitos ‚Betliejaus stebuklas“. Esminė žinia- viską keičianti Meilė

 Gruodžio 6 d. 15 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose vyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų dorinio ugdymo mokytojų Advento popietė – paskaita „Betliejaus stebuklas“, kurią vedė lektorius VšĮ „Po vilties skraiste“ vadovas Nerijus Čekavičius.

Kunigas Andrius Budrius popietę pradėjo „Tėve mūsų“ malda. Dalyvaudami agapėje dalijomės mintimis apie Dievo vaiko tapatybės svarbą žmogaus gyvenime.

„Kol nesuprasime, kas mes esame ir koks yra Dievas mūsų atžvilgiu, nebūsime atradę savo pašaukimo. Tik Dievo vaiko tapatybė leidžia mums pasijausti karalaičiais ir karalaitėmis, o tai supratus ir elgtis, kaip tokiems“, – kalbėjo Nerijus.

Mokytojos taip aktyviai įsitraukė į diskusiją apie savanoriškos tarnystės vaidmenį žmogaus gyvenime ir kaip atpažinti Dievo valią, kad neskubėjo skirstytis į namus.

Dalyvių laukė siurprizas – kiekvienas gavo po žvakelę, kaip Kristaus – Šviesos tamsybėse simbolį ir mažą laiškelį su mintimis Advento laikui. Vakarą pabaigėme padėkos giesme.

Nuostabu, kad galėjome kartu išgyventi tikėjimo ir meilės bendrystę.

15356838_1534530653240373_1548730239_n

Jūratė Liubamirskaitė, renginio organizatorė,

dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

1+

Tikslas – skatinti asmeninę kiekvieno mokinio pažangą

20161118_141529

Lapkričio pabaigoje Prienų švietimo centras kartu su Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodine taryba organizavo posėdį metodinės veiklos aktualijoms aptarti. Posėdyje aktyviausi rajono pedagogai – įvairių dalykų metodinių būrelių pirmininkai – drauge su metodinę veiklą koordinuojančiais Prienų švietimo centro darbuotojais bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais  kalbėjosi apie tai, kokios šiuo metu yra svarbiausios švietimo problemos rajone, kaip jas suprantame ir kaip veiksime artimiausiu metu, jas spręsdami. Taip buvo susitarta dėl metodinės veiklos prioriteto ateinantiems dvejiems mokslo metams: „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“. Skaitykite toliau

0

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 25 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ne tik rajono kūno kultūros mokytojai, Savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistas Addomas Kubilius, Kūno kultūros ir sporto cebtro direktorius Audronis Deltuva, pavaduotoja Kristina Sukockytė, bet ir svečiai: Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius bei Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Laima Trinkūnienė. Skaitykite toliau

0

Svečiavosi Kaišiadorių rajono biologijos ir chemijos mokytojai

Spalio 12 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvykusiame Prienų rajono savivaldybės biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo ir kolegos iš Kaišiadorių rajono mokyklų. Mokytojai išklausė Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės, metodinio būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės pranešimą „Skaitymo gebėjimų ugdymas chemijos ir biologijos pamokose“, atliko Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės Rasos Kučinskienės parengtas praktines užduotis. Visi kartu diskutavo, kaip pagerinti mokinių gamtos mokslų pasiekimus, taikant pamokose įvairias skaitymo strategijas.

img_6214img_6232

0

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 4 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Artur Hovakimyan pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Mokytojai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

0