Category : Sveikinimai

Home > Category : Sveikinimai

Su Tarptautine Mokytojų diena!

 imagesUF4K93NM„Mokytojas turi žengti pirm visų mokinių ir, tikslą rodydamas, kelią jiems tiesti, jų nerišti, nepančioti, bet juos atvesti, guvinti. <….> Mokytojai turį parodyti vaikui, kaip dirbama iš širdies, su meile. Nuo mokytojo priklausą ar jis „smelkia jo augimą, ar skatina. Taigi ar savo darbe taiko prievartą, ar tenkina prigimtinį mokinio poreikį, užtikrina jo dvasios laisvę. Kiek jis pats pakils, kiek jis savo asmenybėje stiprės, kiek jis palies kitus, tiek jis juos galės gelbėti prigimtiniame jų pasirengime: tapti žmonėmis“.
                                                                                                     /Vydūnas/
0