Category : Projektai

Home > Category : Projektai

Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018, 2019 ir 2020 m. teikia projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

2018 m. organizavome Kauno rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijų savivaldybių kūrybinių komandų stažuotes Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose; 2019 m. stažavosi Akmenės, Klaipėdos, Šilutės, Šiaulių, Tauragės rajonų, Pagėgių savivaldybių kūrybinių komandų nariai; 2020 m. įvyko arba dar numatytos stažuotės Pasvalio, Jonavos, Švenčionių, Širvintų, Kupiškio, Joniškio rajonų kūrybinėms komandoms.

Stažuočių metu, pagal suderintas darbotvarkes lankydamiesi Prienų rajono, Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose, dalyviai susipažįsta su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu bei pokyčiais, įvykusiais mokyklose po projekto „Lyderių laikas 2“, mokyklų bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti gerosios patirties pavyzdžiais  bei bendradarbiavimo įtaka ugdymo(si) sėkmei.

„Mokyklos laikraštis rašo 2016″ jau gruodžio 2 Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

Gruodžio 2 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo 2016″.

Kviečiame pavartyti mokyklinius laikraščius ir balsuoti už Jums labiausiai patinkantį. Daugiausiai balsų surinkusio laikraščio leidėjų komanda konferencijos metu bus apdovanota skaitytojų prizu!
Susijęs vaizdas

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

DSC03166Šiuolaikinėje mokykloje mokyklų vadovams ir mokytojams formuluojama sudėtinga užduotis – ugdyti mokinių pilietiškumą ir vertybines nuostatas, leidžiančias žmogui tapti „savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi“, ir įgyti „demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui“. (LR Švietimo įstatymas). Mokyklose vyksta istorijos, pilietinio ugdymo, gimtosios kalbos pamokos, kurių programose daug erdvės skirta pilietiškumo ugdymui. Vis dėlto, nors veiklų ir renginių vyksta daugybė, kokybiško pilietiškumo ugdymo pavyzdžių dažnai pasigendama. Read More