„Mokyklos laikraštis rašo 2016″ jau gruodžio 2 Prienų “Žiburio” gimnazijoje

Gruodžio 2 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo 2016″.

Kviečiame pavartyti mokyklinius laikraščius ir balsuoti už Jums labiausiai patinkantį. Daugiausiai balsų surinkusio laikraščio leidėjų komanda konferencijos metu bus apdovanota skaitytojų prizu!
Susijęs vaizdas
0

Tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą

Prienų švietimo centras drauge su partneriais 2015–2017 m.  įgyvendina Erasmus+ projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“. Projekto tikslas – ugdyti mokyklų vadovus ir mokytojus kaip pilietinius lyderius, stiprinant jų kompetencijas, susijusias su mokinių nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymu. Skaitykite toliau

0

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

DSC03166Šiuolaikinėje mokykloje mokyklų vadovams ir mokytojams formuluojama sudėtinga užduotis – ugdyti mokinių pilietiškumą ir vertybines nuostatas, leidžiančias žmogui tapti „savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi“, ir įgyti „demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui“. (LR Švietimo įstatymas). Mokyklose vyksta istorijos, pilietinio ugdymo, gimtosios kalbos pamokos, kurių programose daug erdvės skirta pilietiškumo ugdymui. Vis dėlto, nors veiklų ir renginių vyksta daugybė, kokybiško pilietiškumo ugdymo pavyzdžių dažnai pasigendama. Skaitykite toliau

0

Kuriame tvarų pilietiškumo ugdymo modelį

IMG_4688-1

Balandžio 22-23 d. Erasmus+ programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje” mokyklų komandos dalyvavo seminare „Tvaraus pilietiškumo ugdymo modelio kūrimas“. Seminaras vyko mokymų centre In Tegra House. Mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę kolektyviai įsivertinti, plačiau susipažinti su mokyklose vykusiais pilietinės lyderystės lygį matuojančiais tyrimais, o taip pat dialogiškai ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus apie pilietiškumo ugdymą. Skaitykite toliau

0

Švietimo mainų paramos fondo programos „Erasmus+“ projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ dalyvių tarptautinis susitikimas Sasario savivaldybėje, Italijoje.

IMG_4415-1

Š. m. balandžio 10–16 d. Italijoje, Sasario savivaldybėje vyko Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ partnerių susitikimas. Prienų rajono savivaldybei atstovavo visų Prienų rajono partnerinių institucijų: Švietimo skyriaus, Švietimo centro, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazijos, Pedagoginės psichologinės tarnybos projekto koordinatoriai, darbo grupių nariai. Susitikimų su Italijos mokyklų bei savivaldybės atstovais metu vyko savivaldybių bei šalių švietimo sistemų pristatymas, ieškota skirtumų ir panašumų bei galimybių teigiamiems pokyčiams įgyvendinti. Skaitykite toliau

0

Erasmus+ programos finansuojamo projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ veikla

DSC_0540m1

Sausio 18–22 d. Prienų r. savivaldybėje lankosi Erasmus+ programos finansuojamo projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ partneriai iš Italijos Sasario savivaldybės (Sardinija). Šį projektą koordinuoja Švietimo skyrius, projekto vietos partneriai – „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, „Žiburio“ gimnazija, Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba. Skaitykite toliau

0

Surengtas seminaras socialiniams darbuotojams

20150916_105045-1

Rugsėjo 16 d. Birštono Royal SPA Residence konferencijų salėje įvyko projekto „Socialiai pažeidžiamų asmenų informacinio raštingumo ugdymas pasitelkiant socialines paslaugas teikiančius darbuotojus“ seminaras „Kaip kritiškai priimti žiniasklaidoje pateikiamą informaciją?“. Puikios lektorės, žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės vestame seminare socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai ne tik aiškinosi, kaip efektyviai panaudoti žiniasklaidą visuomenei informuoti ir nuomonei formuoti, kaip žiniasklaidą paversti sąjungininke, mokėsi, kaip bendrauti su žiniasklaida įvairiais atvejais, bet ir tobulino komunikacijos įgūdžius.  Skaitykite toliau

1+

Įgyvendinamas projektas „Socialiai pažeidžiamų asmenų informacinio raštingumo ugdymas pasitelkiant socialines paslaugas teikiančius darbuotojus“

Prienų švietimo centras drauge su partneriais: Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Prienų globos namais, 2015 m. rugsėjo–lapkričio mėn. įgyvendina  Lietuvos kultūros tarybos Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo programos projektą „Socialiai pažeidžiamų asmenų informacinio raštingumo ugdymas pasitelkiant socialines paslaugas teikiančius darbuotojus“.  Skaitykite toliau

0

Istorijos mokytojai dalyvauja projekte „Krašto garbė. Mūsų žmonės Lietuvos kariuomenės tarnyboje 1919–1940 metais“

Ruošdamiesi paminėti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį ir siekdami  krašte bei regione suaktyvinti kraštotyrinį judėjimą ir jo sklaidą, rajono istorijos mokytojai, drauge su istoriku Vytautu Kuzmicku, inicijuoja kraštotyrinį leidybinį projektą „Krašto garbė. Mūsų žmonės Lietuvos kariuomenės tarnyboje 1919–1940 m“. Projekto metu planuojama surinkti nuotraukas ir visą išlikusią informaciją apie 1919–1940 m. Lietuvos kariuomenėje tarnavusius karius: sužinoti jų pavardes, vardus, gimimo datas ir vietas, karinės tarnybos vietas, pulkus, tarnavimo laiką, gyvenimo kelio po tarnybos kariuomenėje aprašymus, palaidojimo vietas. Kreipiamės į Prienų ir Birštono kraštų bendruomenes, seniūnijas, parapijas, verslininkus, krašto žiniasklaidą, kraštotyrininkus, muziejininkus, partizanų šeimų narius – į visus, kuriems svarbios krašto patriotinės tradicijos ir jų garbė. Kviečiame visus įsijungti į bendrą mūsų  projektą ir jį paremti. Skaitykite toliau

0

Pasibaigė mokymai Birštono savivaldybės gyventojams

PELEDA2ŠMM2kuriame-lietuvos-ateiti1upc-viol02PSC-logotipas

Vasario–balandžio mėn. Prienų švietimo centras pakvietė Birštono savivaldybės gyventojus dalyvauti mokymuose pagal sveikos gyvensenos, psichologinės pagalbos, suaugusiųjų meninio ugdymo, teisinio raštingumo ir anglų kalbos programas. Šie mokymai – tai  Europos socialinio fondo lėšomis remiamo Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ dalis. Skaitykite toliau

0