Konferencija „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“

Balandžio 24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko Prienų švietimo pagalbos tarnybos organizuota konferencija „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Pagrindinė tema, kuri buvo nagrinėjama kiekviename pranešime bei diskutuojama darbo grupėse – ką gali padaryti suaugusieji, kad kiekvienas vaikas mokykloje jaustųsi gerai, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos skleistis jo gebėjimams ir galioms. Ypatingai buvo akcentuojamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas. Apie tai kalbejo ne tik pedagogai, bet ir medikai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų administracijos atstovai.

Konferencijos vedėjai Euridijai Padelskienei palinkėjus visiems turiningos ir prasmingos konferencijos, prasidėjo pranešimų sesija. Pranešimus skaitė žinomas vaikų psichiatras Linas Slušnys, gydytoja  pediatrė Vidutė Mazlaveckienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistė Zita Linkevičienė, Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Belenavičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Venclovaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė. 

Po pertraukos susibūrę į diskusijų grupes pedagogai diskutavo apie komandų telkimą ugdymo įstaigoje, siekiant vaiko sėkmės (moderatorė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos psichologė Jolanta Veterienė), bendradarbiavimo su šeima svarbą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (moderatorė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė), ką gali mokytojas, kai klasėje mokosi elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai (moderatorė – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus specialioji pedagogė metodininkė Vida Petrulionienė), kaip paskatinti mokinį prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi (moderatorė – Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė  Džiuginta Gaigalienė) bei apie mokytojo poveikį mokiniui, siekiant ugdymosi sėkmės (moderatorė – Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė).

Komentuodama darbo grupėse rezultatus, Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė Giedrė Džiaugienė pabrėžė, kad šios konferencijos metu tikrai nebuvo išspręstos visos problemos, bet kiekvienas jos dalyvis buvo paskatintas susimąstyti, kaip jis gali prisidėti prie sėkmingo kiekvieno vaiko mokymosi, gyvenimo mokykloje bei brandžios ir savarankiškos asmenybės ugdymo.

Apibendrindama konferencijos darbą, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė sakė, kad mokytojams bus parengta ilgalaikė socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa, paruoštas taikomosios elgesio analizės kursas, išsamiai pristant visą metodikos diegimą. Ypač svarbu ugdyti pedagogų gebėjimą kuo anksčiau pastebėti vaiko ugdymosi poreikius. Visos grupės pabrėžė, kad labai svarbi ugdymosi aplinka, vertinimas, sėkmės akcentavimas, taisyklių susikūrimas ir laikymasis. Apskritai vaikams reikia meilės, todėl pagarba kiekvienam mokiniui ypač svarbi.

0