Mokyklų bibliotekininkai suplanavo veiklą 2019–2020 m. m.

Rugsėjo 17 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu buvo renkamas metodinio būrelio sekretorius. Bendru sutarimu sekretoriumi išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos bibliotekininkė Lina Krūvelytė.  Vėliau buvo apžvelgtos praėjusiais mokslo metais vykdytos veiklos bei suplanuotos naujos 2019–2020 mokslo metams.  

0