Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 17 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Rasos Uleckienės parengtą ataskaitą, teikė siūlymus ir diskutavo dėl 2019–2020 m. m. veiklos plano, aptarė kitus aktualius klausimus.

0