Dorinio ugdymo mokytojų pasitarime dalyvavo atstovas iš Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro

Rugsėjo 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotoja Lina Mažeikaitė, kuri pristatė aktualią informaciją tikybos mokytojams. Pasitarime taip pat buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla. Ataskaitą perskaitė būrelio pirmininkė Daiva Žuvaitienė. Po ataskaitos mokytojai planavosi būrelio veiklą 2019–2020 m. m.

0