Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Home > Uncategorized > Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Rugsėjo 24 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkės Jurgitos Tamošiūnienės paraginti, mokyklų atstovai paanalizavo savo mokyklų matematikos mokytojų metodinių grupių veiklą, pasidalijo idėjomis ir gerąja patirtimi. Mokytojai kalbėjo apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų analizės išvadas bei diskutavo apie tai, kokių priemonių žadama imtis mokyklose siekiant geresnės mokinių pažangos.

Planuodami prasidėjusių naujų mokslo metų veiklą, mokytojai kalbėjo apie Švietimo skyriaus vykdomą Erasmus+ projektą WIP, skirtą matematikos mokymosi kokybei rajone pagerinti. Projekte, drauge su užsienio partneriais, dalyvauja Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojai, jie kalbėjo apie projekto numatomas veiklas bei galimybes šio projekto patirtimi bei kuriamais intelektiniais produktais dalintis su viso rajono matematikos mokytojais. Taip pat mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį.

0