Gėlės socialiniams pedagogams

cof

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė į pasitarimą atvyko su gėlėmis, norėdama pasveikinti koleges Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga, kuri minima rugsėjo 27 d. Nors tai nėra tikroji jų profesinė diena, bet jie ugdymo įstaigose dirba pedagoginį plius socialinį darbą, todėl jiems ši diena taip pat yra reikšminga. Po sveikinimų būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė pristatė 2018–2019 mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad buvo įgyvendinta dauguma suplanuotų veiklų. Antruoju klausimu socialiniai pedagogai planavosi veiklas 2019–2020 mokslo metams. Taip pat buvo aptartas mokinių lankomumo prevencijos mokykloje ir susitarimų įgyvendinimo klausimas. Aptarė Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektą.

0