Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Danutės Ramanauskienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, nusimatė tikslus ir uždavinius, susiplanavo veiklas naujiems mokslo metams. Taip pat vyko būrelio pirmininko bei sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu būrelio pirmininke antrai kadencijai perrinkta Prienų „Ąžuolo” progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Danutė Ramanauskienė, sekretore išrinkta Balbieriškio pagrindinės mokyklos geografijos vyr. mokytoja Jūratė Žilinskienė. Aptartas Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektas.

0