Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Home > Uncategorized > Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Spalio 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtos būrelio 2018–2019 m. m. veiklos ataskaitos, planavo šių mokslo metų veiklą. Pranešimą „ 5–8  klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduočių rengimo principai ir metodai“ skaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė, patirtimi dalijosi ir kiti mokytojai, dalyvaujantys rengiant olimpiados užduotis, vyko diskusija. Nutarta praeitais metais parengtas 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduotis patvirtinti kaip metodinę priemonę bei ja pasidalinti su visais rajono lietuvių kalbos mokytojais.

0