Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 3 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Ilonos Rasimavičienės parengtos ataskaitos, teikė siūlymus ir diskutavo dėl 2019–2020 m. m. veiklos plano, aptarė kitus aktualius klausimus.

0