Ikimokyklinio ugdymo pedagogai susiplanavo veiklas 2019–2020 mokslo metams

Spalio 3 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė aptarė praėjusiais mokslo metais organizuotas veiklas, padėkojo už aktyvią metodinę veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Planavosi veiklas naujiems mokslo metams, aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį bei susipažino su Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų siūlomais pakeitimais.

1+