Pradinių klasių mokytojai susiplanavo veiklą 2019–2020 mokslo metams

Spalio 10 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Rasos Noreikienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė kasmetinio metodinio renginio „Kolega kolegai“ formatą, tarėsi dėl tradicinių mokinių renginių organizavimo vietų ir datų, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui. Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė mokytojus supažindino su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rengiamu Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektu. Pasitarime dalyvavusi dailės mokytoja Aušra Stankevičienė pakvietė mokytojus dalyvauti tęstiniame 30 akad. val. autoriniame seminare „Dailės terapijos metodų taikymas dailės pamokoje“. Pirmasis seminaras vyks spalio 14 d. 14 val. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patalpose.

0