Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas

Home > Seminarai > Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas

Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas

2019 m. spalio 29 d. Jiezno gimnazijoje vyko 8 akad. val. seminaras „Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas“. Seminarą vedė laisvasis mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas  aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo bei pokyčių fiksavimo mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Seminaro dalyviai patobulino profesines kompetencijas, reikalingas pasiekimų vertinimo bei mokinių įsivertinimo sistemos tobulinimui, individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo bei analizavimo pamokose praktikai, siekiant pasiekimų optimizavimo.