Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

Home > Uncategorized > Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą.

Darbo pobūdis

        Įvertinti mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; padėti asmenims spręsti įvairias psichologines problemas; teikti pagalbą mokiniams bei nesimokantiems mokykloje asmenims iki 21 metų; teikti psichologo konsultacijas mokytojams ar kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems mokykloje; vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Reikalavimai:

turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį ar jam prilygintą profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);

turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, teikiant psichologinę pagalbą;

išmanyti ir mokėti taikyti intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III Lt metodiką bei vaiko raidos vertinimo DISC metodiką;

išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;

mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point, Outlook);

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje.

   Siūlomas atlyginimas

            940 Eur (bruto). Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu.

            Darbo krūvis – 0,75 etato.

0