Mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas

Home > Metodiniai būreliai > Mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas

Mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas

Gruodžio 12 d. Birštono gimnazijoje įvyko mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo Jolanta Veterienė (pasitarimo pirmininkė), Stefa Grigalevičienė (pasitarimo sekretorė), Ingrida Bultienė, Ieva Žukovienė, Juozas Gatavėnas, Violeta Bendinskienė, Janina Kuncienė, Inga Abramavičienė.

Pasitarimo metu psichologai aptarė ir įvertino būrelio 2012–2013 m. m. metodinę veiklą, numatė 2013–2014 m. m. poreikius ir išsakė pageidavimus. Nutarta: būrelio 2012–2013 m. m. veiklą įvertinti patenkinamai; prašyti Prienų švietimo centro surengti seminarą apie psichikos ligomis sergančių vaikų atpažinimą; dalintis gerąja patirtimi psichologų metodinio būrelio pasitarimuose.

Būrelio nariai Jolanta Veterienė, Stefa Grigalevičienė, Juozas Gatavėnas pasidalijo naujais darbo su vaikais ir paaugliais bei metodais, praktiškai juos išbandė, pristatė savęs pažinimo metodus, kuriuos galima taikyti konsultuojant vaikus ir tėvus.

Parašykite komentarą