Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Home > Metodiniai būreliai > Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Gruodžio 12 d. Prienų rajono mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai lankėsi Jiezno gimnazijoje. Savo darbo patirtimi dalijosi, ugdomąsias aplinkas pristatė Jiezno gimnazijos logopedė Ramunė Plentienė. Ji rodė filmuotą medžiagą apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimą į veiklas, pabrėžė vaikų stebėjimo svarbą, darbo namuose naudą. Vyko diskusija apie pažintinių funkcijų lavinimą, specialistų bendravimą su mokytojais.

Jiezno gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė skaitė pranešimą „Kaip ugdomas mokinys, pakeitus ugdymo(si) aplinkas“. Pranešime išsakytas mintis pratęsė gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, kalbėdama apie tai, kaip mokykloje sprendžiami konfliktai, pabrėžė bendradarbiavimo su tėvais svarbą.

0