Pakeistas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-701 pakeistas 2020 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas. Pakeistas grafikas

0