Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020–2022 m.

2020 m. balandžio 2 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

0