Lyderystė mokymuisi

Home > Uncategorized > Lyderystė mokymuisi

Lyderystė mokymuisi

Konferenciją tokiu pavadinimu 2021 m. balandžio 8 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba organizavo kartu su rajono Mokyklų metodine taryba. Nors konferencija vyko nuotoliniu būdu, kaip ir įprasta šiam laikmečiui – buvo turtinga ir savo turiniu, ir pranešimų gausa. Jau aštuonerius metus mūsų rajono švietimo bendruomenė eina „lyderystės judėjimo“ keliu, todėl mokytojai tikrai turi ką pasakyti ir noriai dalijasi savo patirtimi. Šiuo keliu einame drąsesni – nes kalbame apie patirtis, mokomės iš nesėkmių, remiamės duomenimis, einame laisvesni – nes jaučiamės esą svarbi Lietuvos švietimo dalis, einame labiau pasitikėdami savimi ir mokiniais, nes Lyderystę mokymuisi mes siejame su pokyčiais, su sėkme pamokoje, kai visi besimokantieji turi galimybes pasiekti tai, ką gali geriausia pagal savo sugebėjimus. Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Jis pasidžiaugė, kad konferencijos tema – vedanti į priekį ir auginanti, priminė, kaip svarbu kalbėti apie tai, kuo mokytojo lyderystė klasėje yra naudinga mokiniui. Pirmoje, plenarinėje dalyje buvo išklausyti du pranešimai. Švietimo konsultantė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėjaJulija Glinskė skaitė pranešimą „Mentorystė: madingas žodis ar galimybė naujai švietimo lyderystei?“. Lektorė kitu kampu pažiūrėjo į mokytojo vaidmenį klasėje, priminė būtiną sąlygą – suprasti, kad ir mokytojas yra vis dar besimokantis asmuo. VšĮ Lyderystės ekspertų grupė vadovė/konsultantė, sertifikuota EQ praktikė, licenzijuota NLP (neuro-lingvistinio programavimo) trenerė Nomeda Marazienė savo pranešime „Mokytojo lyderystė pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją akademinių rezultatų pažangai?“ kalbėjo apie socialinių emocinių kompetencijų svarbą, psichologinį saugumą, apie gebėjimą kurti tarpusavio santykius. Nes būtent tai stipriai veikia mokinio motyvaciją ir pastangas, o tuo pačiu ir rezultatus. Antroje konferencijos dalyje  mūsų rajono pedagogai, metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ dalyviai pristatė savo sėkmės istorijas, kurias aprašė savo metodiniuose darbuose. Vertinimo komisija puikiai įvertino visus metodinius darbus, padėkodama už kūrybingą ir kryptingai einamą kelią, mokinių kūrybiškumo ir asmeninės pažangos skatinimą, už pasidalintosios lyderystės pavyzdžius. Konferenciją apibendrino ir savo įžvalgomis pasidalino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Ji kalbėjo apie mokytojo pašaukimą, jo nuolatinį, kasdienį, kiekvienos akimirkos pasirinkimą būti mokytoju, apie laimėjimus pasirinkus dirbti kartu, nes tuomet tampame ne tik pokyčių dalyviais, bet ir skatintojais. R. Pavlavičienė pakvietė dalyvius: „Keiskite tai, ką galite pakeisti – reakciją, interpretaciją, sprendimus ir veiksmus. O tada pasidalinkite savo sėkmės istorija, kuri stiprintų visų bendrą žinojimą bei atsakomybę už kiekvieną mokinį, už kiekvienoje mokykloje vykstančius procesus“. Baigdama ji pasiūlė „namų darbus“: gyventi ir galvoti, kaip įkvėpti ir sustiprinti kiekvieną, pasitelkiant ir protą, ir emocijas. Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodos „Aš ir pokytis“ darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos svetainėje adresu https://spt.prienai.lm.lt/?page_id=15278.