Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Home > Uncategorized > Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai

Gegužės 19 dieną nuotoliniu būdu vyko rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“, kurios  tikslas buvo sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, kuriant vaikų socialinio emocinio ugdymo priemones ir jas praktiškai taikant ugdyme, skatinti pedagogų profesinę sklaidą.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš visų Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferenciją pradėjo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Savo praktine profesine patirtimi dalinosi 18 pranešėjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesionalų. Pranėšėjai pristatinėjo ugdymo procese naudojamas priemones, metodus, padedančiais pedagogams kasdieniame darbe ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius emocinius įgūdžius. Beveik visuose pranešimuose buvo akcentuojama tai, kad viena pagrindinių ikimokyklinio ugdymo pedagogų misijų yra mokyti vaiką tinkamai reikšti mintis, suvokti savo jausmus ir emocijas, suprasti, kad visos emocijos yra geros, tik jas reikia gebėti tinkamai valdyti. Konferenciją apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė padėkodama pranešėjams už prasmingai praleistą laiką, už pasidalintas patirtis bei kartu padrąsindama visus konferencijos dalyvius taip pat ateityje dalintis.

Nuotolinis renginys praėjo sėkmingai. Konferencijos moderatorė Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė padėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencija „Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai“ yra akredituotos ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje“ dalis,   visiems dalyviams bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.