Patvirtintas olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 m. m. planas

Home > Renginiai > Patvirtintas olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 m. m. planas

Patvirtintas olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 m. m. planas

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A3-961 patvirtintas Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 mokslo metų planas. https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022-2023-m-m-rajoniniu-renginiu-planas-patvirtintas-1.pdf

Parašykite komentarą