Matematikos mokytojai atnaujino metodinės tarybos sudėtį, išsirinko būrelio pirmininką ir sekretorių

Home > Metodiniai būreliai > Matematikos mokytojai atnaujino metodinės tarybos sudėtį, išsirinko būrelio pirmininką ir sekretorių

Matematikos mokytojai atnaujino metodinės tarybos sudėtį, išsirinko būrelio pirmininką ir sekretorių

Spalio 7 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jame dalyvavo 14 matematikos mokytojų: Kristina Kravčenko (pasitarimo sekretorė), Aurelija Jakutė, Zita Rukšėnienė, Neringa Baranauskienė, Jūratė Truncienė, Danutė Petraškienė, Gintautas Čepulinskas, Zita Litvinskienė, Irutė Galinienė, Laima Aušrotienė, Aušra Menkevičienė, Raimonda Sorakienė, Violeta Grigonienė, Irena Ptašnikienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė.
Buvo pristatyta metodinio būrelio 2012–2013 m. m. būrelio veiklos ataskaita, jai visi dalyviai pritarė bendru sutarimu. Buvo pateikti pasiūlymai į 2013–2014 m. m. veiklos planą. Mokytojai siūlė organizuoti metodinę išvyką į Kauno licėjų arba KTU gimnaziją, jeigu nepavyks susitarti – į Vilniaus licėjų; lapkričio 29 d. organizuoti tradicinį jaunųjų matematikų konkursą „Žiburys“; dalyvauti „Kengūros“ konkurse; rajoninę 5–8 ir 9–12 klasių mokinių matematikos olimpiadą organizuoti tą pačią dieną vienoje mokykloje; surengti metodinio būrelio pasitarimą, pasidalinti gerąja patirtimi; rengti darbus rajono mokytojų metodinių darbų parodai. Nutarta atsižvelgti į šiuos pasiūlymus, rengiant 2013–2014 mokslo metų veiklos planą.
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė pristatė 2012–2013 m. m. brandos egzaminų rezultatus, vyko diskusija.
Buvo atnaujinta matematikos mokytojų metodinio būrelio tarybos sudėtis. Į tarybą išrinkti mokytojai: Violeta Grigonienė, Aurelija Jakutė, Zita Litvinskienė, Kristina Kravčenko, Danutė Petraškienė, Aldona Ūsienė, Ina Aleksiūnienė. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Danutė Petraškienė, sekretore – Violeta Grigonienė.

Parašė Oksana Radzvilavičienė, 2013-10-11

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.