Logopedai ir specialieji pedagogai ir šiais mokslo metais aktyviai dalinsis patirtimi

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 20 logopedų ir specialiųjų pedagogų: Zita Linkevičienė (pasitarimo pirmininkė), Aldona Venterienė (pasitarimo sekretorė), Jurgita Aksomaitytė, Aušra Gvildaitė, Salomėja Janulevičienė, Zita Podlipajevienė, Albina Sadauskienė, Daiva Norviliūte, Vilija Zablackienė, Jolita Adamonienė, Aušra Brazionienė, Giedrė Džiaugienė, Eglė Černiauskaitė, Laimutė Pabarčienė, Nomeda Kopcikienė, Angelė Vasiliauskienė, Jolanta Bunevičienė, Sonata Labanauskienė, Ilona Miklaševičienė, Ramunė Kavaliausienė bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė.
Apie praeitais mokslo metais nuveiktus darbus kalbėjo metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė. Veiklos ataskaitoje ji pažymėjo, kad praeitais mokslo metais metodinio būrelio pasitarimuose buvo diskutuojama apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimą, kompiuterinių priemonių taikymą logopedo darbe, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pritaikymą mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas ir pritaikytas programas bei kitomis aktualiomis temomis. Metodinio būrelio nariai lankėsi Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje, domėjosi, kaip ten organizuojamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, bendravo su specialistais. Susipažinta ir su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu Jungtinėje Karalystėje, kur lankėsi PPT logopedė Giedrė Džiaugienė, bendrauta su kolegomis iš Vilniaus P.Mašioto pradinės mokyklos, dalintasi informacija iš lankytų seminarų. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pastebėjo, kad logopedų ir specialiųjų pedagogų veikla praeitais mokslo metais buvo aktyvi, prasminga ir naudinga. Bendru sutarimu logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikla įvertinta teigiamai.
Planuojant veiklą naujiems 2013–2014 mokslo metams, Zita Linkevičienė siūlė atsižvelgti į praeitais mokslo metais išsikeltą tikslą siekti logopedų ir specialiųjų pedagogų kompetencijos augimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi veiksmingumo užtikrinimo. Pasitarimo dalyviai siūlė aktyviai dalintis patirtimi: Zita Podlipajevienė pasiūlė nuvykti į kurią nors kaimo mokyklą (stebėti) susipažinti su logopedų ir spec. pedagogų veikla, Nomeda Kopcikienė pakvietė pasidomėti Birštono gimnazijos kolegų veikla, Eglė Černiauskaitė pasiūlė surengti kūrybines dirbtuves kompiuterinėms mokymo priemonėms rengti. Praeitais mokslo metais buvo pasiūlyta idėja pasirinktai sričiai bendrai parengti metodinę priemonę, kuria galėtų naudotis visi logopedai ir specialieji pedagogai. Diskutuojant šia tema, buvo susitarta sudaryti darbo grupę metodinės priemonės rengimui koordinuoti (Giedrė Džiaugienė, Eglė Černiauskaitė, Angelė Vasilaiuskienė, Zita Podlipajevienė, Zita Linkevičienė). Darbo grupė numatė rinktis lapkričio mėn. Angelė Vasiliauskienė pasiūlė nuvykti pas kolegas į Kauno „Ąžuolo“ katalikišką mokyklą. Diskutuojant apie tai, kad specialistų darbe dažnai iškyla problemų bendraujant su tėvais ir globėjais, buvo pasiūlyta į metodinio būrelio pasitarimą pasikviesti vaikų teisių specialistą, o Giedrė Džiaugienė sakė, kad šiai problemai spręsti labai tiktų Gordon metodas, kurio ji šiuo metu mokosi ir su kurio pagrindiniais principais galėtų supažindinti kolegas.
Pasitarimo pabaigoje PPT direktorė Angelė Vasiliauskienė pristatė apibendrintus specialiųjų poreikių mokinių rajone skaičius, rekomendavo susipažinti su naujausiais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokyklų Vaiko gerovės komisijoms atidžiai stebėti ir vertinti kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio pažangą ir ieškoti priežasčių, jeigu pažangos nėra. Eglė Černiauskaitė pasidalijo įspūdžiais iš seminaro ir trumpai pristatė Feuersteino metodą, padedantį vaikams ir paaugliams prisitaikyti prie aplinkos. Ji supažindino su pagrindiniais šio metodo principais, taikymo sritimis ir rekomendavo plačiau juo pasidomėti.

Parašė Oksana Radzvilavičienė, 2013-09-30

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.