Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Home > Projektai > Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Kiekvieno šių dienų muziejaus tikslas – būti modernia kultūros, švietimo, informacijos skleidimo įstaiga. Siekdamas padėti muziejų darbuotojams geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius, įgyvendinti švietėjiškus tikslus, Prienų švietimo centras 2012 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. vykdo projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą iš Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2012 metų valstybės biudžeto lėšų.
Projekto partneriai – Prienų krašto muziejus, Trakų švietimo centras, Druskininkų švietimo centras, VšĮ Lazdijų švietimo centras, Marijampolės švietimo centras, Kaišiadorių rajono kutūros ir švietimo paslaugų centras, Birštono muziejus, Varėnos švietimo centras.
Siekdami ugdyti regioninių muziejų darbuotojų pagrindinius įgūdžius bei tobulinti jų kvalifikaciją, rugsėjo–spalio mėnesį muziejų specialistus pakviesime į mokymus: „Edukacinė veikla muziejuose. Edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas. Prienų krašto muziejaus edukacinės programos „Duonos kelias“ pristatymas“ bei „Muziejų rinkinių vadyba. Prevencinis konservavimas“. Mokymus ves patyrę savo srities specialistai: Lietuvos dailės muziejaus meno pažinimo centro vedėja Nideta Jarockienė, Prienų krašto muziejaus vyriausioji muziejininkė Anelė Razmislavičienė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Janina Karosevičiūtė, ir restauravimo sektoriaus vedėja Rita Malinauskienė.
Mokymus lankys Druskininkų ir Birštono miestų, Prienų, Trakų, Lazdijų, Marijampolės, Kaišiadorių, Varėnos rajonų muziejų specialistai. Pagal abi programas apmokysime po 20 dalyvių. Teorinius užsiėmimus derinsime su praktiniais užsiėmimais, todėl muziejų specialistai ne tik įgis teorinių žinių, bet ir mokysis jas pritaikyti praktikoje. Didelis dėmesys bus skiriamas įgytų žinių bei įgūdžių panaudojimui specialistų darbinėje veikloje. Baigiantis projektui, parengsime ir išleisime informacinį leidinį „Naujų mokymosi aplinkų kūrimas. Edukacija muziejuose“.

Parašė Oksana Radzvilavičienė, 2013-09-13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.