Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Home > Projektai > Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006 kartu su partneriais organizuoja mokymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos pedagogams išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas.
Įgyvendinant 1.3.3. Projekto veiklą „Peer coaching“ numatyta paruošti 240 mokytojo patarėjų (coacher‘ių), kurie po mokymų įdarbinami dirbti su 2 mokytojais.
Nuo 2011 m. gruodžio 14 d. apmokyti 8 Prienų rajono mokytojų patarėjai (coacher‘iai) dirba rajono mokyklose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.