Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Home > Projektai > Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Prienų švietimo centras kaip partneris dalyvauja Utenos švietimo centro projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“
Projekte dalyvauja devyni partneriai iš regionų: Kretingos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Jurbarko, Marijampolės, Prienų, Varėnos, Ukmergės švietimo centrai, taip pat Šiaulių Didždvario gimnazija. Partneriai dalyvauja inovatyvių mokymo(si) programų išbandyme ir diegs įgytą patirtį savo regionuose.
2011 m. Gegužės 30 d.–birželio 3 d. vyko viena iš projekto veiklų – Edukacinės gyvosios istorijos gyvenvietės programos išbandymas. Sudeikiuose, prie Alaušo ežero, buvo įkurta laikina proistorės gyvosios istorijos gyvenvietė, kurią galėjo aplankyti mokiniai iš partnerių savivaldybių. Mūsų rajono 60 mokinių iš Išlaužo ir Klebiškio pagrindinių mokyklų birželio 2 d. iš lankėsi Sudeikiuose. Gyvenvietėje mokinai susipažino ir galėjo išbandyti 22 veiklas, kurios teikė praktinį supratimą apie mūsų šalies praeitį, supažindino su istoriniais tyrinėjimais, įvairiomis socialinių mokslų, menų profesijomis. Mokiniai klausėsi paskaitų, bendravo, praktiškai patys išbandė pristatomus amatus: mokėsi gaminti archaišką maistą, domėjosi, kaip senovėje buvo apdirbamas gintaras, kalami geležies dirbiniai, gaminami žalvariniai papuošalai, apeiginės lėlės, siuvami drabužiai, vejamos juostos, kaip buvo treniruojami kariai, ir kt. Mokiniai rinko informaciją, kurią vėliau pritaikys mokykloje. Iš viso gyvenvietėje apsilankė apie 1020 mokinių iš partnerių savivaldybių mokyklų.
Mokyklos, dalyvavusios gyvenvietės veiklose, rengė ugdymo(si) projektus, kurių kūrimo pagrindu buvo edukacinės gyvosios istorijos gyvenvietė. Patirtį šių mokyklų mokytojai, padedami Švietimo centro, skleidžia savo savivaldybėje.
2012 m. kovo mėn. vyko projekto partnerių susitikimai, pamokų stebėjimas.
Sukurta inovatyvi programa 2011-2012 m. m. buvo diegiama į savo mokyklos ugdymo turinį.
Panaudojant edukacinės gyvosios istorijos gyvenvietės programos išbandymo metu įgytas žinias, Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje 2012 m. birželio 5 d. vyko integruota veikla „Gyvoji istorija“. Veiklą vedė pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Giedrė Šliumpienė, technologijų mokytoja metodininkė Audronė Ramoškienė, dailės ir technologijų mokytoja Edita Ačienė, technologijų mokytojas Gintautas Ačas, istorijos vyr. mokytoja Janina Kuncevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė. mokytoja Giedrė Šliumpienė perskaitė trumpą pranešimą apie senąsias lietuvių dievybes, tikėjimą; mokiniai prisiminė patys, ką žino apie žolynų galias (mokyt. E.Ačienė); visi kartu skaitė maldą Saulei; berniukai su mokytoju G.Aču važiuoja prisirauti viksvų prie tvenkinių; mergaitės tuo metu iš įvairių medžiagos gabaliukų rišo lėles (mokyt. A.Ramoškienė); vėliau iš viksvų buvo pinamos žolynų „kasos“ ir jungiamos į 3 didelius ratus, į kuriuos įtvirtinamos lėlės (darbas grupėmis); ratai pakabinti mokyklos aktų salėje ant sienos.
Veiklos metu skambėjo dainos „Saulala raudona“, „Apėjo sauliukte aplink Zarius“, „Anksti rytą kėliau“ ir kt.
Pertraukų metu mokiniai vaišinosi mokytojų G.Šliumpienės, J.Kuncevičienės, R.Žilinskienės kepta duona, žalumynų suktinukais, rūkytais lašinukais, namine gira. Dalinant duoną, buvo sakoma malda Duonai ir linkima Darnos, Skalsos, Šviesos.
Baigiantis dienai, mokiniai išsakė savo patyrimus, nuotaikas: buvo gera, nes dirbome visi kartu; maniau, kad bus neįdomu, bet dabar taip nemanau; daug sužinojau apie žolynų panaudojimą, gaminant interjero puošybos detales; negalvojau, kad taip paprastai ir greitai galima pasigaminti lėlytes; buvau nusiteikęs skeptiškai, bet po kurio laiko dirbti tapo malonu ir linksma ir t.t.
Klebiškio pagrindinėje mokykloje 2012 m. sausio-vasario mėn. buvo organizuotas pamokų ciklas „Odiniai koliažai“, žinias ir patirtį integruojant į dailės ir technologijų pamokas 5–8 klasėse. Pamokas vedė dailės ir technologijų mokytoja Eglė Pačėsaitė.
Dailės ir technologijų pamokų metu mokiniai, dirbdami grupėmis, mokėsi išreikšti savo idėjas, panaudodami naują techniką – koliažą, išmoko odos deginimo technikos ir ją panaudojo kuriant dailės darbus. Mokykloje buvo surengta mokinių darbų paroda.
Birželio mėnesį netradicinių pamokų metu 5–12 klasių mokiniams buvo surengta liaudies amatų stovyklėlė. Stovyklėlės metu mokiniai vykdė „archeologinius kasinėjimus“, gamino lėles drauges, mokėsi drožinėti iš medžio, gamino lankus ir šaudė iš jų 2012 m. spalio mėn. vyks projekto baigiamoji konferencija, kurioje kiekvienas partneris pateiks jų regione vykdyto ugdymo(si) projekto metodinę medžiagą. Medžiaga bus patalpinta portale E-mokykla.

Parašė Oksana Radzvilavičienė, 2011-05-30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.