Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Home > Kiti > Projektai > Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Prienuose baigtas įgyvendinti projektas „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. Projekto metu rajono pedagogai tobulino savo kvalifikaciją, mokėsi naujų dalykų.

PRIENŲ RAJONO PEDAGOGAI SUSTIPRINO SAVO GEBĖJIMUS

Gintarės Gasiūnaitės straipsnis

Prienuose baigtas įgyvendinti projektas „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. Projekto metu rajono pedagogai tobulino savo kvalifikaciją, mokėsi naujų dalykų.
Projekto pareiškėjai kartu su savo partneriais pedagogams surengė anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, teisės, raštvedybos, mokyklos vadybos, efektyvaus ir kūrybingo mąstymo, projektų teorijos ir praktikos panaudojimo pedagoginei veiklai, organizacijos vystymo, tarpasmeninio bendravimo, specialiojo ugdymo, mokytojo ir mokyklos įvaizdžio, ES šalių mokytojų darbo patirties tematikos seminarus. Tikimasi, kad pedagogų įgytos žinios padės jiems kokybiškiau atlikti savo darbą, sustiprins ryšius su mokiniais, mokyklos bendruomenėmis.
Prienų Švietimo centro darbuotojos, atsakingos už rajono pedagogų kvalifikacijos kėlimą, džiaugėsi, kad projektas yra finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. „Tokiu būdu mes suteikiame aukštos kokybės mokymus, kurių mums tikrai labai reikia, nes geras mokytojas pats mokosi visą gyvenimą, ir neišleidžiame savivaldybės pinigų. Man dar labai smagu, kad kalbų mokykla „Lingua perfecta“ prisidėjo prie projekto 15% dydžio savo įnašu“ – sėkmingu mokymų finansavimo problemos sprendimu džiaugėsi Prienų Švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė.
Projekto metu gebėjimus stiprino visų rajono mokyklų pedagogai. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė nurodė, kad labai svarbu, jog nebuvo pamiršti ir mažesnių mokyklų mokytojai: „Mūsų mokykloje buvo sudaryta atskira anglų kalbos mokymosi grupė. Mums nereikėjo niekur vykti, nes iš karto po pamokų užsiėmimai vykdavo mūsų mokykloje – tad mokymai buvo suorganizuoti ne tik naudingai, bet ir patogiai; atsižvelgta į mūsų dienotvarkę, nė kiek nenukentėjo pagrindinės mokytojų pareigos.“
Šiandien – rugsėjo 29 d. – rajono pedagogai rinksis į projekto baigiamąją konferenciją. „Konferencijos metu aptarsime įvykusių mokymų rezultatus, pedagogų lūkesčius ateities mokymams, įteiksime dalyvavimo pažymėjimus“ – kalbėjo sveikinimo žodį konferencijoje tarsianti D. Stankevičienė.
Projekto pareiškėjos ir konferencijos organizatorės kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ direktorė Laura Montvilaitė sakė, kad konferencijos metu bus aptariami ne tik jau įvykę mokymai, bet dalyviai turės galimybę dar kartą išgirsti kai kurių projekto lektorių naujus pranešimus, įtvirtinti įgytas žinias arba net sužinoti kai ką naujo. „Konferencijos dalyviams surengėme dar vieną papildomą mokymą, kuris nebuvo numatytas projekte iš anksto, tarsi desertą – visi turės galimybę sudalyvauti nemokamoje italų kalbos pamokoje su dėstytoja Laura Russo iš Italijos“ – pasakojo L. Montvilaitė.
Prienų rajono pedagogams skirta projekto baigiamoji konferencija įvyks š. m. rugsėjo 29 d. (trečiadienį) 14.00 val. Prienų Kultūros centre. Organizatoriai kviečia visus pedagogus dalyvauti.

Parašykite komentarą