Muzikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, taikant netradicinius metodus pamokose

2013 m. balandžio 8 d. Prienų švietimo centre įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojai:
Roma Ruočkienė
Valė Gustaitienė
Renata Žibienė
Saulius Kondrotas
Aldona Armonienė
Lina Suchorukovienė
Vilma Pučkienė
Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė
Oksana Radzvilavičienė – Prienų švietimo centro metodininkė. Darbotvarkė:
1. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi vedant netradicines pamokas (Mokytojos ekspertės Aldonos Armonienės pranešimas „Savarankiško mokymosi metodo taikymas muzikos pamokose“).
Aldona Armonienė pristatė savarankiško mokymosi metodą (tezės pridedamos). Vyko diskusija, kurioje mokytojai dalijosi savo darbo patirtimi, taikant netradicinius ugdymo metodus pamokose ir papildomo ugdymo užsiėmimuose.
2. Dėl mokytojų metodinių darbo parodos.
Oksana Radzvilavičienė apžvelgė rajono mokytojų metodinių darbų parodos „Vaikų kūrybinė veikla. Sėkmingos mokyklų patirtys“ rezultatus.
3. Dėl mokytojos ekspertės Romos Ruočkienės netradicinės pamokos „XX-ojo amžiaus muzikos įtakoti“.
Roma Ruočkienė pristatė netradicinės pamokos „XX-ojo amžiaus muzikos įtakoti“ planą, pademonstravo ir pakomentavo filmuotą medžiagą, atkreipė dėmesį į mokinių įsivertinimo metodus. Vyko diskusijos.

Tezės : Savarankiško mokymosi metodas

Savarankiško mokymosi metodas
Vokiečių pedagogė Fee Czisch išleido knygą „Vaikai gali daugiau“.
Turėjau 3 šios patirties pamokas ir noriu pristatyti savo įžvalgas pagal savarankiško mokymosi metodą.
Šios pamokos, kaip ir įprastai, turi pamokos struktūrą:
-mokymosi motyvacijos sužadinimas;
-temos pristatymas;
-uždavinio pateikimas;
-rezultatų aptarimas;
-vertinimas;
-relaksacija
Gali atrodyti, kad pamoka tarsi didelis nevaržomas chaosas. Supratau, kad turiu priprasti  prie laisvės. Mokytojas palaiko glaudų ryšį su mokiniu. Mokiniai bendraudami tarpusavyje atranda teisingus atsakymus. Sunkiau  užduotis suprantantys vaikai gali nuolat  – natūraliai, nejausdami jokios diskriminacijos – užduoti klausimus, nestabdydami tų, kurie jau išsiveržė į priekį.
Mokiniai palaipsniui ima suprasti, kas jiems naudinga ir kaip jam geriausia mokytis. Tiesiog atranda vaikui tinkantį būdą mokytis geriau.

Pamokoje vyrauja veiksmų laisvė, t.y. darbo tempo pasirinkimas:
lėtesniems  – nereikia dirbti „paknopstom“‘
greitesniems -sutaupo laiko sau (jie gali žaisti, piešti, skaityti, ar kt.).
Svarbiausias kiekvieno vaiko tikslas – pačiam eiti į priekį, stengtis suprasti užduotį ir kuo greičiau ją atlikti.
Supratau, kad vaikui svarbu tai, kad jį nerėmina skambutis.

Šis mokymosi metodas, tai ne bet koks laiko stūmimas, o koncentruojanti, daug naudos teikianti veikla. Toks darbo organizavimas daugiau skatina vaikus gilintis į mokslus.

Privalumai:

●didėja vaiko suvokimo gebėjimai;
●lavinami jo įgūdžiai;
●skiepijamas atsakomybės jausmas;
●pasitikėjimo savimi jausmas;
●ugdomas kūrybiškumas;

Dirbant savarankišku metodu, rezultatui pasiekti, reikalingas  nuolatinis darbas. Mokytojui, tai ypač kruopštus ir apgalvotas darbas ruošiantis tokiam mokymuisi. Pvz.:
parengti mokymosi taisykles,
paruošti užduotis,
pateikti užduočių atlikimo lentelę,
numatyti vertinimo kriterijus

Svarbu parinkti tinkamas ir mokymuisi pritaikytas patalpas (biblioteka, informacinių technologijų kabinetas ar kt.). Paruošti reikalingą medžiagą  (enciklopedijos, muzikinių terminų žodynai, muzikos instrumentai, sukaupta asmeninė literatūra ir t.t.)

Sutinku su vokiečių pradinės mokyklos pedagogės Fee Čisch teiginiu, kad mokymasis gali būti malonus dalykas, jei neversime jo kančia.
Dar svarbiau tikėti, kad vaikai gali daugiau.

Parašė A.Armonienė, 2013-04-23

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.