„Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“

Home > Projektai > „Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“

„Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“

Prienų švietimo centras pateikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui ir gavo finansavimą projektui „Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“. Iš viso buvo gautos 224 paraiškos iš įvairių sektorių, institucijų ir organizacijų. Atrinkta tik 16 profesinio orientavimo projektų. Tarp jų ir Prienų švietimo centro teikta paraiška.
Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos Euroguidance projekto, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto tikslas – suteikti pedagogams žinių, plėtojant jų gebėjimus ir kompetencijas, kaip kryptingai ugdyti mokinius sugebančius planuoti tolimesnę savo karjerą.
Prienų švietimo centras organizuos du seminarus ( po 6 akad. val.) „Pagalbos mokiniui teikimas, planuojant jo karjerą“ . Pažintinę metodinę išvyką į Kauno kolegijos karjeros centrą.
Mokytojas, klasės vadovas yra arčiausiai mokinio, todėl turi turėti supratimą apie ugdymą karjerai ir karjeros planavimą, gebėti padėti mokiniui sąmoningai pasirinkti ir kurti savo būsimą karjerą. Jei mokiniai pasitiki mokytoju, tai dažniausiai būtent į jį ir kreipiasi pagalbos, rinkdamiesi profesiją
Seminaruose dalyvaus rajono mokyklų atstovai atsakingi už profesinį konsultavimą ir orientavimą mokyklose. Jie susipažins su profesinės karjeros planavimo ir ugdymo karjerai svarba mokykliniame amžiuje. Išsiaiškins šiuolaikinę karjeros sampratą ir karjerai svarbias kompetencijas. Išanalizuos kas lemia mokinių sėkmingą karjerą.

Parašė Daiva Buzienė, 2013-04-04

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.