Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Home > Projektai > Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

DSC03166Šiuolaikinėje mokykloje mokyklų vadovams ir mokytojams formuluojama sudėtinga užduotis – ugdyti mokinių pilietiškumą ir vertybines nuostatas, leidžiančias žmogui tapti „savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi“, ir įgyti „demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui“. (LR Švietimo įstatymas). Mokyklose vyksta istorijos, pilietinio ugdymo, gimtosios kalbos pamokos, kurių programose daug erdvės skirta pilietiškumo ugdymui. Vis dėlto, nors veiklų ir renginių vyksta daugybė, kokybiško pilietiškumo ugdymo pavyzdžių dažnai pasigendama.

Taigi:

  • Kaip pilietiškumą mokykloje ugdyti autentiškai, jautriai, mokiniams priimtinomis formomis?
  • Kaip atskirų dalykų arba bendras (integruotas) pamokas panaudoti mokinių pilietinėms nuostatoms formuoti?
  • Kaip pilietinės lyderystės idėja užkrėsti visą mokyklos komandą ir kaip į veiklas įtraukti vietos bendruomenę, bei kaip išnaudoti už mokyklos ribų esančius resursus?

Atsakymų į šiuos klausimus, įgyvendindami Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ ir ieško Prienų švietimo centro komanda bei partneriai iš Skriaudžių, Išlaužo pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Italijos Viterbo St. Thomass tarptautinės mokyklos, mokslininkai iš Baltijos regiono tyrėjų asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos NiTiN atstovai iš Norvegijos Stavangerio miesto. Bendromis pastangomis kuriamas pilietinės lyderystės ugdymo modelis kurį, pasibaigus projektui, galės taikyti ne tik projekte dalyvaujančios mokyklos, bet ir kitos mokyklos Lietuvoje ir užsienyje.

Dideliame informacijos ir darbų sraute labai svarbus yra mokyklų vadovų ir mokytojų gebėjimas įsivertinti vykdomas pilietinio ugdymo veiklas ir nuoširdžiai atsakyti į klausimą, kurios iš tų veiklų duoda rezultatą, o kurios yra daromos formaliai, norint užsidėti varnelę. Todėl mokslininkai iš Baltijos regiono tyrėjų asociacijos parengė klausimynus ir metodikas pilietiškumo situacijai mokyklose įsivertinti, mokytojai ir mokiniai pildė klausimynus, atliko SSGG analizes, dalyvavo sutelktose diskusijose, gilino žinias teoriniame seminare. Išanalizavę situaciją, mokyklų komandos, pasinaudodamos išmintingų veiksmų planavimo metodika, kūrė veiksmų planus pilietiškumo ugdymui kiekvienoje konkrečioje mokykloje. Vėliau mokyklos šiuos planus bandys įgyvendinti, analizuos, kokios priemonės duoda geriausius rezultatus ir tinkamos įtraukti į kuriamą pilietinės lyderystės ugdymo modelį.

Tolesnės diskusijos apie apklausų rezultatus, Lietuvos ir užsienio partnerių indėlį į intelektinio produkto kūrimą, vyko ir gegužės mėn. tarptautinio partnerių susitikimo Norvegijos Stavangerio mieste metu. Partnerius priėmė nevyriausybinė organizacija NiTiN, ji siūlė pasinaudoti savo ir kitų Norvegijos nevyriausybinių organizacijų patirtimi ugdant paauglių pilietiškumą. Buvo apžvelgti apklausų Italijos mokyklose rezultatai: partneriai pateikė anketas ne tik savo, bet ir kelių kitų mokyklų Viterbo mieste ir Romoje mokiniams, mokytojams. Šie duomenys, taip pat kaip ir Norvegijos nevyriausybinių organizacijų patirtis, bus labai vertingi kuriant pilietinės lyderystės ugdymo modelį.

Kiti mokslo metai bus skirti mokymuisi ir modelio išbandymui. Po tarptautinio seminaro mokytojams Italijoje, kuris planuojamas spalio mėnesį ir kurio programos metmenis taip pat aptarėme susitikę Stavangeryje, mokyklose bus organizuojamos pamokos, neformaliojo švietimo renginiai, ypatingą dėmesį skiriant pilietiškumo ugdymui. Bus sukurta interneto svetainė, kurioje bus galima balsuoti už labiausiai patikusį renginį, rinkti pilietiškiausią mokytoją ir pilietiškiausią akciją.

Šis projektas –  ne tik iššūkis visiems projekto dalyviams, bet ir puiki galimybė kurti ir išbandyti naujus mokymo(-si) metodus, įgyvendinti iniciatyvas. Jis neabejotinai įkvėps visų šalių partnerius ir pasibaigus projektui vystyti pilietiško lyderio ugdymo idėją, kurti, mokytis ir bendradarbiauti.

Oksana Radzvilavičienė, Prienų švietimo centro metodininkė

Straipsnis atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už straipsnio turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

  DSC03160  DSC03166 IMG_4897  

 

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.