Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Home > Metodiniai būreliai > Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 20 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Danutė Petraškienė pristatė praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidalino mintimis, kilusiomis dalyvaujant metodinėje dienoje  „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė pateikė statistinius duomenis apie Prienų rajono mokinių matematikos standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo patikrinimo, brandos egzamino rezultatus. Mokytojai diskutavo apie tai, ką rodo minėti statistiniai duomenys, kaip kiekvienas mokytojas juos gali panaudoti planuodamas ugdymo procesą, kiek svarbūs yra skaitymo ir rašymo įgūdžiai mokinių pasiekimams. Darbotvarkėje buvo numatyti būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, bet nesant kvorumui šis klausimas nukeltas į kitą pasitarimą, kuris įvyks spalio 31 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.