Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Home > Metodiniai būreliai > Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pasveikino būrelio visus su prasidėjusiais mokslo metais, padėkojo už aktyvumą ir iniciatyvas. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė pasidžiaugė nuoširdžiu ir dalykišku PPT ir mokyklos specialistų bendradarbiavimu. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė apžvelgė 2015–2016 m. m. būrelio veiklą, pasidžiaugė, kad buvo atlikti visi suplanuoti darbai. 

Būrelis turi gražią tradiciją pasveikinti savo narius, įgijusius aukštesnes kvalifikacines kategorijas. Šį kartą kolegės sveikino Jolitą Adomonienę, įgijusią vyr. specialiosios pedagogės ir logopedės kvalifikacinę kategoriją bei Dainą Miliauskienę, įgijusią specialiosios pedagogės metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

Pasibaigus būrelio pirmininkės Z. Linkevičienės kadencijai, vyko būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Balsų dauguma logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininke išrinkta Stakliškių gimnazijos specialioji pedagogė Kristina Gaubienė, o sekretore dar vienai kadencijai perrinkta Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos logopedė Aldona Venterienė. Z. Linkevičienei įteiktas Prienų švietimo centro padėkos raštas už nuoširdų darbą vadovaujant logopedų ir spec. pedagogų metodiniam būreliui. Kaip ir kiekvieną rugsėjį, pedagogai teikė siūlymus naujų mokslo metų veiklos planui, nusimatė dalijimosi gerąja patirtimi veiklas, kitus renginius.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.