Tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą

Home > Projektai > Tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą

Tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą

Prienų švietimo centras drauge su partneriais 2015–2017 m.  įgyvendina Erasmus+ projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“. Projekto tikslas – ugdyti mokyklų vadovus ir mokytojus kaip pilietinius lyderius, stiprinant jų kompetencijas, susijusias su mokinių nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymu.

Įpusėjus projektui, spalio 17–21 dienomis, grupė projekto partnerių atstovų dalyvavo tarptautiniame seminare Italijoje, Viterbo mieste. Pedagogų komandos iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Skriaudžių pagrindinės mokyklos, Išlaužo pagrindinės mokyklos, Prienų švietimo centro, Viterbo St. Thomas‘s tarptautinės mokyklos, mokslininkai iš Baltijos regiono tyrėjų asociacijos bei Norvegijos NITIN nevyriausybinės organizacijos nariai drauge mokėsi, ieškodami atsakymų, kaip šiuolaikinius mokinius paskatinti būti pilietiškesniais, kūrė strategijas ir planus, kuriuos būtų galima pritaikyti efektyvesniam pilietiškumo ugdymui skirtingose šalyse.

Seminaro dalyviai ne tik išklausė paskaitas ir pranešimus, kuriuos skaitė BRTA mokslininkai Jūratė Valuckienė ir Sigitas Balčiūnas, St. Thomas‘s tarptautinės mokyklos diretorius Daniel Cox, Norvegijos NITIN atstovas Goncalo Guerreiro, bet ir stebėjo pamokas, kitas ugdomąsias veiklas Viterbo St. Thomas‘s tarptautinėje mokykloje,  Egidi bei P Vanni pagrindinėse mokyklose, bendravo su savanoriškos tėvų asociacijos atstovais. Ne mažiau svarbūs ir naudingi buvo ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokytojai dirbo mišriose grupėse, dalijosi patirtimi, idėjomis, kūrė konkrečius tolesnio bendradarbiavimo planus pilietiškumo ugdymo srityje.

Įdomu buvo atrasti, kad, nežiūrint skirtingų projekte dalyvaujančių šalių švietimo sistemų, tradicijų, kultūrinių skirtumų, mokytojai susiduria su panašiomis problemomis: abejingumu, asmeninės atsakomybės stoka, nuomone, kad „nuo manęs niekas nepriklauso“. Šių problemų sprendimui ir turės pasitarnauti projekte kuriamas pilietinės lyderystės ugdymo modelis, kurio pagrindinė idėja yra ta, kad kiekvienas mokytojas, norėdamas ugdyti pilietiškas asmenybes, pats turi tapti tapti pilietišku lyderiu, gebančiu įkvėpti savo mokinius pilietiškiems poelgiams, aktyviems veiksmams, padėti jiems įgyvendinti pilietiškas iniciatyvas ne nurodymais, bet savo pavyzdžiu, palaikymu ir padrąsinimu.

Po 5 dienas trukusio mokymosi  ir neformalaus bendravimo, atsižvelgiant į jau atlikto tyrimo rezultatus, ankstesnius susitarimus, buvo parengtas veiksmų planas, numatyti ryšiai ir bendradarbiavimo sritys tarp Lietuvos ir Italijos mokyklų mokytojų ir konkrečių klasių. Dirbdami savo mokyklose bei bendraudami virtualioje erdvėje projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir mokiniai šiais mokslo metais ypatingą dėmesį skirs mokinių savivaldos stiprinimo, aplinkos apsaugos bei  verslumo ir labdaros  temoms. Savo sėkmėmis, problemomis ir atradimais Lietuvos, Italijos ir Norvegijos mokytojai ir mokiniai dalinsis vieni su kitais, o vėliau šiuo modeliu galės pasinaudoti ir visi kiti,  kam bus  aktuali ši problema.

 

 

Straipsnis atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už straipsnio turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

 

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.