Kviečiame dalyvauti praktinėje konferencijoje „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“

Pradinių klasių mokytojus kviečiame dalyvauti praktinėje konferencijoje „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“, kuri vyks 2018 m. vasario 19 d. Jiezno gimnazijoje. Mokytojai kviečiami  skaityti pranešimus apie gerąją patirtį siejant etnokultūrinį ugdymą ir pilietiškumą pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose, klasių auklėtojų darbe, projektinėje veikloje, dalyvaujant konkursuose, rengiant šventes, pasitinkant ir minint valstybės šimtmetį.

Registracijos anketą pranešėjams (priedas Nr.1) ir parengtus pranešimus (pranešimų santraukas) siųsti elektroniniu paštu bubniene@gmail.com iki 2018 m. vasario 12 d. 10.00 val.

Konferencijos „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ nuostatai

 

 

0