Dailiai parašytais žodžiais mokiniai pasveikino Lietuvą

Home > Konkursai > Dailiai parašytais žodžiais mokiniai pasveikino Lietuvą

Dailiai parašytais žodžiais mokiniai pasveikino Lietuvą

2018-aisiais Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį.  Daug renginių šiai sukakčiai paminėti vyko ir dar vyks tiek rajone, tiek šalyje. Valstybės atkūrimo šimtmetį paminėjo ir dailyraščio konkurso dalyviai.

Kovo 14 dieną, bendradarbiaujant Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai ir Prienų švietimo pagalbos  tarnybai,  vyko rajoninis dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį glosto“. Šių metų dailyraščio konkurso tikslas – puoselėti meilę gimtajam kraštui, lietuviškam žodžiui.  Į Prienų „Revuonos“  pagrindinę mokyklą susirinko 56 mokiniai iš 12 Prienų  rajono ir Birštono savivaldybės mokyklų. Mokinius į konkursą palydėjo jų mokytojai, logopedai, specialieji pedagogai. Susirinkusius pasveikino ir mokiniams sėkmės palinkėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė.

Susikaupę mokiniai rinkosi į klases, kur jų rankelės į baltus lapus guldė  Vytės Nemunėlio, Anzelmo Matučio, Janinos Degutytės, Justino Marcinkevičiaus, Juozo Nekrošiaus, Ramutės Skučaitės ir Jono Strielkūno eilėraščius apie gimtinę Lietuvą.  Kai dailiomis raidelėmis buvo užrašyti gražiausi žodžiai tėvynei, darbą pradėjo vertinimo komisija. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Jančiukienė, Švietimo pagalbos tarnybos logopedė G. Džiaugienė ir metodininkė O. Radzvilavičienė rinko taisyklingiausiai, aiškiai, estetiškai ir be klaidų parašytus darbus septyniose mokinių grupėse.

Kol vertinimo komisija atsakingai dirbo, konkurso dalyviai, jų mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai vyko į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą. Apžiūrėję fojė eksponuojamus menininkų darbus, visi patogiai įsitaisė gražioje, atnaujintoje salėje. Scenoje jų laukė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, pasiruošę išsklaidyti po konkurso likusį jaudulį. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojos  ugdymui K. Belenavičienės ir muzikos mokytojos R. Liutvynskienės suburti aktoriai dailyraščio konkurso dalyvius kvietė žiūrėti  miuziklą „Z karta“. Mokinius jautriai palietė miuzikle nagrinėjamos temos – santykiai su šeimos nariais ir mokytojais, informacinių technologijų įtaka tarpusavio bendravimui.

Laukdami į Kultūros ir laisvalaikio centrą atvykstančios vertinimo komisijos, konkurso dalyviai  vaišinosi  Prienų švietimo pagalbos tarnybos ir konkurso rėmėjų UAB „Trupinys“ (vadovė J. Bublienė) ir A. Skinkienės IĮ vaišėmis.

 Į salę vertinimo komisija įžengė su šūsnimi padėkų, diplomų ir dovanų.  23  dailiausiai eilėraščius apie Lietuvą rašę konkurso laureatai buvo apdovanoti Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko diplomais, o visi konkurso dalyviai – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės I. Balčiukynienės padėkomis. Švietimo pagalbos tarnyba, linkėdama ir toliau tobulinti dailaus rašto įgūdžius, mokiniams dovanojo rašiklius, užrašų knygeles ir dar šiek tiek skanumynų.

             Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Zita Linkevičienė