Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega –kolegai“

Home > Metodiniai būreliai > Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega –kolegai“

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega –kolegai“

Balandžio 6 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai“.

Šios metodinės dienos tikslas – suteikti galimybę mokytojams ne tik pasidalinti savo patirtimi bei žiniomis, bet ir pasisemti įkvėpimo bei naujų idėjų tolimesniems darbams.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Janina Pranskevičienė, metodinės dienos moderatorė, visus dalyvius pakvietė pakeliauti po pedagogų patirčių šalį, kaskart stabtelint pranešimų stotelėse, ir į namus parsivežti pilną lagaminą žinių ir idėjų.

                      Savo darbo patirtimi metodinėje dienoje pasidalijo Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Alma Kiškienė, skaitydama  pranešimą „Užduotis galiu pasirinkti“. Mokytoja  kalbėjo apie žaidimo elementų, įvairių strategijų, savarankiško mokymosi, darbo įsivertinimo būdų panaudojimo galimybes. Atkreipė dėmesį į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą pamokoje.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Danutė Moisejevienė savo  pranešime „Mokiniai mokosi vertinti ir įsivertinti“ pristatė mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo būdus pamokoje, trimestro pabaigoje.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Rima Šiškauskienė skaitė pranešimą „Stebiu, kaip man sekasi“. Mokytoja pristatė fiksavimo formas,  kurias naudoja pamokos (temos)  pradžioje ir pabaigoje ,,Žinau – nežinau – sužinojau“,  taip pat pademonstravo lenteles mokinių gebėjimams žymėti, testų analizei ir kt.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos  pradinio ugdymo mokytojos metodininkė Danutė Baranauskienė pranešime  „Gabių vaikų ugdymas pirmoje klasėje matematikos pamokose“ kalbėjo apie gabių mokinių atpažinimo instrumentus, supažindino su gabaus mokinio savybėmis.   Pristatė gabiems vaikams naudojamas užduotis.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Neringa Sincevičienė  pranešime „Gabių vaikų ugdymas“ pristatė įvairių  metodų taikymo darbui su gabiais vaikais galimybes. Mokytoja  taiko projekto metodą, individualizuotas užduotis,  ,,Grupių turnyrą“, ,,Tempo duetą“, ,,Aktyvios paieškos“ metodą, įvairias skaitymo strategijas ir kt.

Jiezno gimnazijos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Živilė Valatkienė skaitė pranešimą „Mokymo metodų vizualizavimas rašymo įgūdžiams įtvirtinti“. Buvo kalbama apie įvairių  metodų rašymo įgūdžiams lavinti taikymą pamokose: įvairūs žodžių žaidimai, taisyklių taikymo užduotys, sekos diagramos ir kt. Jie suteikia vaizdumo, paįvairina pamoką, skatina mokinių kūrybiškumą.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė  savo pranešime  „Mokinių emocinės savijautos vertinimo galimybės“ pasidalijo galimais darbo metodais ir būdais. Pateikė vaizdinės medžiagos darbui su vaikais.

Po pranešimų metodinės dienos dalyviai pasidalijimą savo darbo patirtimi pratęsė prie arbatos puodelio.

Laikas prabėgo greitai, mokytojai skirstėsi su šypsenomis ir „sujauktomis“ mintimis, ką iš šiandien išgirstų pasiūlymų, galėtų pritaikyti savo pamokose.

0