Kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“

Balandžio 16–30 dienomis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko Prienų rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“. Šiai parodai buvo pristatytos 53 vaikų pagamintos knygelės iš 8 rajono ugdymo įstaigų. Vaikams parengti parodai knygeles padėjo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogė Asta Struckienė ir vyr. auklėtoja Aurelija Prankienė, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtoja Sandra Leonavičienė,  Pakuonio pagrindinės mokyklos pedagogė Regina Eidukevičienė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos pedagogė Danguolė Stanaitienė, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogė Loreta Radzevičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pedagogė Zita Dobilienė, Šilavoto pagrindinės mokyklos pedagogė Rūta Marcinkevičienė,  Išlaužo pagrindinės mokyklos pedagogė Ingrida Kisielienė.

Balandžio 20 d.  į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių rinkosi Prienų rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai aptarti  šią parodą. Mokytojos trumpai pristatė  savo vaikų pagamintas knygeles. Pasidžiaugė vaikų kūrybiškumu, idėjų gausa. Pasitarė, kad kitais mokslo metais reikėtų tęsti šią gražią tradiciją.  Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė padėkojo už tokią gražią iniciatyvą organizuoti pačių vaikų gamintų knygelių parodą ir  įteikė mokytojoms bei  vaikams padėkas.

Po vaikų knygelių parodos aptarimo Balbieriškio pagrindinės mokyklos pedagogė Danguolė Stanaitienė dalijosi savo darbo patirtimi ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, skaitydama pranešimą „Ugdomosios veiklos išplėtimas už grupės ribų“. Mokytoja kalbėjo apie vaikų įgytos teorijos pritaikymą praktikoje, apie vaikų skatinimą tyrinėti savo aplinką (gamtinę, socialinę). Papasakojo apie organizuojamas išvykas, ekskursijas, susipažinimą su aplink  mokyklą esančiomis vietovėmis. Savo pranešimą užbaigė  prasminga kiniečių patarle „Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu“, linkėdama kolegėms sėkmės ir kūrybiškumo ruošiant vaikus į mokyklą.

0