Lyderystės projektas „Lyderių laikas 3“

Nereikia vykti toli, kad nustebtum, aplankyk kaimynus…

Grupė Alytaus miesto savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narių kartu su Kauno rajono komanda Prienų švietimo pagalbos tarnyboje susitiko su Prienų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku, vyr. specialiste Renata Pavlavičiene bei švietimo pagalbos tarnybos direktore Danute Stankevičiene.

Švietimo skyriaus vedėjas pristatė rajono švietimo tobulinimo ilgalaikius tikslus bei uždavinius, akcentavo geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą su visomis rajono švietimo įstaigomis.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė pristatė Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį.

Prienų rajonas – viena iš 15 savivaldybių, dalyvavusių Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdytame projekte „Lyderių laikas 2“. Projektą koordinavo Švietimo skyrius, jame dalyvavo „Ąžuolo“ progimnazija, „Žiburio“ ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos, „Revuonos“, Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos. Padedant konsultantams buvo kuriamas lyderystės plėtros savivaldybėje modelis tikintis paskatinti mokyklų bendruomenes, savivaldybės administracijos atstovus prisiimti didesnę atsakomybę siekiant geresnio mokinių mokymosi. Renata Pavlavičienė pasakojo, kad projekto veiklomis buvo plėtojama lyderystė mokymuisi, kai ne tik direktorius ar pavaduotojas, bet ir kiekvienas mokyklos bendruomenės narys veikia kaip lyderis, skatinantis mokinių mokymąsi, o Švietimo skyrius teikia reikalingą pagalbą.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė atkreipė visų dėmesį, kad lyderystės plėtros modelį sudaro trys komponentai: visų mokyklų bendruomenių narių atsakingas bendradarbiavimas; geranoriškas bei išmanantis (profesionalus) mokyklų ir jų savininko (steigėjo) partneriškumas; kiekvieno bendruomenės nario augimas bei sėkmė. Projekto nauda akivaizdi, nes Prienų rajono švietimo įstaigose jaučiasi, kad jie pasitiki savo vadovais ir teigia, jog švietimo skyriaus darbuotojai kelia aiškius ir vienijančius tikslus, turi aiškią viziją, kaip gerinti švietimą rajone, inicijuoja pokyčius mokyklose, palaiko mokytojų ir mokinių iniciatyvas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stažuotė tęsėsi Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, kur sutikome kolegas iš Varėnos rajono kūrybinės komandos. Bendravome su mokyklos administracija. Mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienėir jos pavaduotojos pasakojo, kaip mokyklos bendruomenė telkiama geresnei mokinių pažangai pasiekti, kokia yra bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaka mokinių pasiekimų rezultatams, taip pat su pasididžiavimu teigė, kad jų mokykla išskirtinė ir vienintelė tokia Lietuvoje: mokykloje teikiamas priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, veikia jaunimo klasės, specialiojo ugdymo skyrius ir, kas mus privertė nustebti – mokykla trečius metus vykdo produktyviojo ugdymo programą. Tai mokymasis, kuris neįsivaizduojamas be praktinio mokymosi vadovų ir praktinio mokymosi vietų, t.y. valstybinių įstaigų, socialiai atsakingų privataus verslo bendrovių, nevyriausybinių organizacijų, individualių įmonių ir ūkių, kurie suteikia galimybę jaunimui įgytas mokykloje žinias pritaikyti praktiškai, išbandyti save realioje darbo erdvėje ir kryptingai ieškoti svajonių profesijos. Šioje programoje dalyvauja 9-10 klasių mokiniai, kurie tris dienas mokosi mokykloje, o dvi dienas atlieka praktiką už jos ribų.

Po pietų keliavome į „Žiburio“ gimnaziją. Atvykus mus sutiko solidus šimtametis gimnazijos pastatas, kuriame pažinome nuoširdžius ir profesionalius gimnazijos mokytojus. Gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė trumpai pristatė įstaigą, pasidžiaugė, kad gimnazija, beje, vienmetė su „Revuonos“ mokykla, atšventė savo 100 metų jubiliejų.

Grupė mokytojų nuoširdžiai dalijosi darbo patirtimi ir pasiekimais. Įdomu buvo išgirsti, kaip pamokose taikomi aktyvieji mokymo(si) metodai, kokia jų įtaka mokinių mokymo(si) sėkmei, kokią naudą turi integruotas mokymas, projektinė veikla. Smagu buvo sutikti šmaikščią, linksmą, išradingą ir profesionalią muzikos mokytoją Romą Ruočkienę, kuri visiems stažuotės dalyviams organizavo įtraukiančias pertraukėles.

Grįždami į namus kalbėjome, kad nereikia važiuoti už šimtų ar tūkstančių kilometrų, kad pakanka apsilankyti pas kaimynus už trisdešimties kilometrų, jog sužinotume daug naujų dalykų ir NUSTEBTUME.

Milda Kochanskienė,
Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Alytaus miesto savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė

„Alytaus miesto savivaldybės LL3 kūrybinės komandos grupės narių stažuotė Prienų rajono savivaldybė švietimo įstaigose“ (Alytaus m. savivalybės inf.)

Šaltinis:  http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/pagalba-lyderiui/savivaldybiu-pokyciu-projektai/4639-nereikia-vykti-toli-kad-nustebtum-aplankyk-kaimynus%20ir%20LL3

Facebook paskyra :  https://www.facebook.com/lyderiulaikas/

 

 

 

 

0