Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai keliavo į lietuviškuosius Lenkijos kraštus

Birželio 12 d. nemažas būrys Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų vyko į pažintinę ekskursiją po lietuviškuosius Lenkijos kraštus: Punsko kraštą, Vygrius, Augustavą.

Keliaujant per Lenkiją pirmasis sustojimas  buvo netoli Punsko, Ožkinių kaime įsikūrusioje prūsų – jotvingių gyvenvietėje. Tai – ankstyvųjų viduramžių gyvenvietės rekonstrukcija su šventyklomis, piliakalniu su pilaite, amatininkų nameliais.  Jos įkūrėjas ir šeimininkas Petras Lukoševičius aprodė gyvenvietę, papasakojo istorijas, susijusias su jotvingiais, prūsais, pagonybe šiame lietuviškame Lenkijos krašte.

Atsisveikinę su gyvenvietės šeimininku senjorai vyko į Vygrius. Vygrių ežero saloje, jie aplankė įspūdingą kamaldulių vienuolyno ansamblį. Šis religinis kompleksas yra tarsi atskiras miestelis su akmenimis grįstomis gatvėmis ir palei jas išsidėsčiusiais nameliais, aikštėmis, alėjomis, vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, pastatyta 1745 m. Nors karų metu beveik visi vienuolyno pastatai buvo sugriauti, dabar vienuolyno ansamblis atstatytas, teritorijoje veikia Vygrių Naujosios Evangelizacijos Areopagas. Įdomu buvo ir apžiūrėti apartamentus, kuriuose 1999 m. buvo apsistojęs Popiežius Jonas Paulius II, ir nusileisti į kriptą, kur palaidoti buvę šio vienuolyno gyventojai. Nors ir nelengva, bet verta buvo užkopti į aukštą vienuolyno bokštą, iš kurio atsiveria ežero ir vaizdingų apylinkių grožis. O kai atėjo pietų metas, poilsiui visi sustojo prie vienuolyno įrengtoje aikštelėje, kur bendravo ir draugiškai dalijosi savo atsivežtomis vaišėmis.

Turbūt didžiausia šio krašto įžymybė – garsieji kanalai, jungiantys daugybę ežerų ir upių, todėl pasivaikščioję po Augustavą, keliautojai sėdo į laivą ir mėgavosi plaukimu į popiežiaus Jono Pauliaus II mėgtą vietą – Studeną, kur jis su draugais lankėsi būdamas jaunas, kur gyvenimo saulėlydyje išlipo į krantą 1999 m. birželio 9 d., laivu atplaukęs iš Augustavo. Atplaukę į šią salą, senjorai apžiūrėjo paminklą Popiežiui, nusiprausė stebuklingo akis gydančio šaltinio vandeniu, užsuko į originaliai dekoruotą bažnyčią, pasisėmė energijos iš galingo Vytauto ąžuolo.

Autobuse netilo keliautojų šurmulys grįžtant į namus, nes įspūdžių buvo daug ir jais norėjosi pasidalinti – kai kurie kelionės dalyviai nesimatys visą vasarą. Geros vasaros atsisveikindama visiems palinkėjo ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.

0