Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būreli pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Dalios Šklėriūtės parengtą būrelio 2017-2018 m. m. veiklos ataskaitą, aptarė šiais mokslo metais planuojamus renginius. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva pristatė Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas, praeitų mokslo metų rezultatus, kvietė dalyvauti Prienų miesto sporto šventėje.

Planuojant veiklą 2018-2019 mokslo metams, buvo pasiūlyta surengti metodinę išvyką į  Šiaulius arba Klaipėdą, kolegiškai susitarus vesti atviras pamokas, organizuoti  praktinę konferenciją, tradicines varžybas ir kita. Detaliau buvo aptarti artimiausi renginiai: Olegas Batutis informavo apie Kūno kultūros mokytojų asociacijos organizuojamą V. Deksnio taurės turnyrą bei praktinę konferenciją, kuri įvyks spalio 6 d. Prienų kūno kultūros ir sporto centre, pristatė renginio programą ir kvietė mokytojus dalyvauti; D. Šklėriūtė kvietė mokyklų komandas aktyviai dalyvauti Mokytojų dienos regatoje spalio 5 d.

0